Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Bachelor i teologi og mission

Få en internationalt anerkendt bachelorgrad i teologi og mission.

Bachelor i teologi og mission

Bachelor i teologi og mission udbydes af FIUC-DK på DBI. Aflagt eksamen giver internationalt anerkendte ECTS-points, som kan bruges i en samlet kompetenceopbygning.

 

Kontakt studiekoordinator

Uddannelsen indeholder en række valgfag, der gør det muligt at målrette den efter dit behov.

3-årig bacheloruddannelse i teologi og mission – praktisk

Bredt orienteret bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde, i missionsarbejde i Danmark og i udlandet, eller kombineres med en overbygning inden for et andet fag.

Bacheloruddannelsen kan også udbygges med en masteruddannelse i teologi og mission ved Fjellhaug International University College.

3+1-årig bacheloruddannelse i teologi og mission – klassisk

Med et års ekstra valgfag svarer uddannelsen til en klassisk teologisk bacheloruddannelse + ekstra missionsfag. Uddannelsen giver med 2½ års overbygning på Det Teologiske Fakultets kandidatuddannelse mulighed for at kvalificere sig til fx et præsteembede. Kan også udbygges med masteruddannelse ved Fjellhaug International University College i Norge.

På både den 3-årige og 3+1-årige bacheloruddannelse er der mulighed for studieture og studieophold ved udenlandske institutioner.

Fagbeskrivelser

Se hvilke fag, du kan tage på uddannelsen.

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk).

Studiehåndbog FIUC-DK 2017-2018

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer, samt brug af Studentweb og Fronter.

Skema

Brug din uddannelse

Bachelorgraden giver adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Bacheloruddannelsen kan kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog etc.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

  • Præst (kræver yderligere 2½ års studier ved Det Teologiske Fakultet)
  • Missionær
  • Menighedsmedarbejder
  • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
  • Børne- og ungdomsmedarbejder
  • Tværkulturelt arbejde
  • Sognemedhjælper
  • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik betyder, at de studerende kan trække på et stort netværk af kontakter og samarbejdskirker. Det åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

Praktisk

Uddannelse og læseplads er gratis, men det forventes, at de studerende tager del i praktiske gøremål på institutionen. Der ydes pt. ikke SU til uddannelsen. Dansk Bibel-Institut (DBI) tilbyder billige studielån på 1. studieår samt stipendier fra 2. studieår for fuldtidsstuderende. Derudover vil DBI prøve at formidle kontakter mht. billige boliger, studiejobs og lignende.

Fjellhaug International University College, Norge

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Fjellhaug International University College, og uddannelsen er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.

Send os en email