Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Studievejledning

Har du spørgsmål om uddannelse, optagelse eller studieforløb, så læs studiehåndbogen eller kontakt studiekoordinator.

Studievejledning

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk).

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer, samt brug af Studentweb og Fronter.

Studiekoordinator

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-DK

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 21
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Træffes tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.
Studiekoordinatoren fungerer generelt som studievejleder, men de enkelte faglærere hjælper gerne med vejledning i forbindelse med opgaveskrivning, pensumvalg eller spørgsmål i det hele taget indenfor deres respektive fag. Se de enkelte faglærere nedenfor.

Undervisere

Carsten Elmelund Petersen
Førsteamanuensis i systematisk teologi

cep@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 27
Læs mere

CV

Førsteamanuensis i systematisk teologi, Ph.d.

Uddannelse

 • Cand.theol. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1991.
 • Ph.d. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1995.
 • Norsk førsteamanuensis 2002
 • Dansk lektor 2002

Primære kompetenceområder

 • Systematisk teologi
 • Teologisk etik
 • Filosofihistorie

Aktuelle forskningsområder

 • Teologisk etik
 • Tværkulturel etik
 • Dansk systematisk teologi efter 1900
 • Tolkning af Jesu døds betydning


Udgivelser

Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de danske biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, (Fredericia: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, m.fl. 1996).

Carsten Elmelund Petersen: Troens gerning. Forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske udgangspunkt, (Oslo: Solum Forlag 1997).

Carsten Elmelund Petersen (red.): Troen, teksten og konteksten - Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009).

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! - En kritisk      rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia: Forlagsgruppen Lohse 2015), E-bog.

Artikler

Carsten Elmelund Petersen: Porvoo-dokumentet - fremskridt eller tilbageslag? Præsteforeningens Blad 1995/9, pp. 190-194.

Carsten Elmelund Petersen: 'TRO OG DYDIGHED Hans Nielsen Hauge mellem oplysning og pietisme - med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814', Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, 1/1996, pp.3-21.

Carsten Elmelund Petersen: Etik mellem Luther og Barth. En analyse og vurdering af N.H. Søes teologiske etik, Dansk Teologisk Tidsskrift 2/1996, pp. 106-124.

Carsten Elmelund Petersen: Luthersk nej til Porvoo i Danmark, Fast Grunn 6/1996, pp. 364-368.

Carsten Elmelund Petersen: Homoseksualitet og biseksualitet - et umage par. En kritisk analyse af 25 års dansk kirkelig debat om homoseksualitet, i Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten, (Fredericia: Den kirkelige forening for Indre Mission i Danmark m.fl. 1996), pp. 7-39.

Carsten Elmelund Petersen: Ordets og Åndens etik. En analyse af Leiv Aalens etik, Tidsskrift for Teologi og Kirke 1/1997, pp. 1-23.

Carsten Elmelund Petersen: Apologetikkens mulighed og begrænsning - belyst ud fra Erik Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning, i: Teologi for tanken og troen. Festskrift til Aksel Valen-Sendstad 65 år, (Aarhus: Kolon 1997), pp. 163-179.

Carsten Elmelund Petersen: Troens etik - Et bidrag til debatten om skabelsesetik og/eller gudsrigeetik - belyst ud fra Erik Pontoppidans teologi, Nemalah 3.-4./1997 (Særudgave i anledning af DBI's 25-års jubilæum), København 1997,3-24.

Carsten Elmelund Petersen: Hans Nielsen Hauge - Én kaldsoplevelse blandt flere, Fast Grunn 6/1997, pp. 380-385.

Carsten Elmelund Petersen: Viljen, troen og dyden - Om den danske oplysnings indflydelse på Hans Nielsen Hauge, Præsteforeningens Blad 1998/25, pp. 566-574.

Carsten Elmelund Petersen: Livets bud og etikken, Fast Grunn 1998, pp. 246-249.

Carsten Elmelund Petersen: Etik i Gisle Johnsons kølvand - status ved et 100årsjubilæum, Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2000, pp. 75-81.

Carsten Elmelund Petersen: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – En vurdering af den endelige version af et katolsk-luthersk dokument, i: Lars Jensen, Peter Olsen og Jens Jørgen Rasmussen (red.): Teologi med hjertet – Festskrift til Niels Ove Vigilius, (København: Dansk Bibel-Institut 2001, pp. 142-156.

Carsten Elmelund Petersen: Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven? http://www.see-j.net/Hiphil → vol.1 (2004) → Conference Papers (pp.1-10).

Carsten Elmelund Petersen: Frygt og Bæven – Om det eksegetisk holdbare og udfordrende i Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22, http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-9). http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121

Carsten Elmelund Petersen: Helliggørelsen – Sejr over synden? http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-7). http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121

Carsten Elmelund Petersen: Det kristne liv på jorden, i: Sverre Bøe (red.): Teologen Carl Fr. Wisløff – En antologi hundre år etter hans fødsel, (Oslo: FMH-forlaget 2008), pp. 99-111.

Carsten Elmelund Petersen: Kaldet til etik – Hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm, i: Troen, teksten og konteksten - Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009), pp. 251-276.

Carsten Elmelund Petersen Samkønnet sex i historisk lys (38 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/110/97

Carsten Elmelund Petersen: Hyperåndelighed uden jordforbindelse - Om samkønnet sex – og slægtens og åndens samhørighed (27 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/111/98

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Høringssvar til Rapporten om folkekirken og registreret partnerskab (6 sider). DBI hjemmeside: http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/DBI%20udtalelser/Hoeringssvar%20fra%20DBI%20og%20MF.pdf

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Et dramatisk skridt med alvorlige konsekvenser, kronik Kristeligt Dagblad 14. december 2010.

Carsten Elmelund Petersen: Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen! - Om folkekirken og registreret partnerskab, december 2010 (14 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/120/107

Carsten Elmelund Petersen Fra Jordrystelsen til evighedens forandring i: Villy Jakobsen m.fl. Søren længe leve! 10 taler til en 200-årig, Logosmedia 2013, pp. 83-90.

Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration, Dansk Teologisk Tidsskrift 3/2013, pp. 21-39.

Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 pp. 303-314.

Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos vol. 6, nr 2/2013, pp. 33-47.

Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.

Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power, Theophilos vol. 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.

Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk? Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 1/2015, pp. 21-37.

Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel? i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.

Carsten Elmelund Petersen, Henrik Højlund, Flemming Baatz Kristensen, Børge Haahr Andersen og Hans-Ole Bækgaard: Skal frihed for nogle medføre tvang for andre? kronik i Kristeligt Dagblad 4. november 2015.

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! - En kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia: Forlagsgruppen Lohse 2015), pp. 1-55. E-bog (gratis) Tilgængelig på: http://lohse.dk/kaerligheden-glaeder-sig-ikke-over-uoverensstemmelse.html

Carsten Elmelund Petersen: Monoteistiske brikker til etikkens puslespil Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 201701/ 44 årgang, pp. 53-67 https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27208

Carsten Elmelund Petersen: Religionsfriheden er ikke hvad den engang var Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskab årgang 71, 1/2017, p. 32-45 http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/4_%231_2017_Carsten%20Elmelund%20Petersen_Religionsfriheden.pdf

 Carsten Elmelund Petersen: Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb Theophilos vol 9 nr. 1, 2017, s. 30-43.

Carsten Elmelund Petersen: Guds bud gælder både i åndeligt og verdsligt regi: Toregimentelæren

i aktuel belysning, Budskabet 4/2017, s. 14-17.

 

Erhvervserfaring

 • Forskningsstipendiat Forskerakademiet 1992-1993
 • Studieophold Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo 1992-1993.
 • Adjunkt i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut 1993-2002.
 • Lektor i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut fra 2002.
 • Studieleder ved Dansk Bibel-Institut/University of Wales 2010-2012.
 • Konstitueret sognepræst i Den danske Folkekirke 2013 (4½ måned)
 • Førsteamanuensis ved Fjellhaug International University College fra 2012.
 • Leder af seminar for systematisk teologi i Helsjön-konferencen

 

Medlem forskerfællesskab

 • Helsjön-konferencen
 • Nordisk systematikerseminar

 

Tillidshverv

 • Medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant

 

 

Finn Aa. Rønne
Førsteamanuensis i kirke-og missionshistorie, dr. theol.

finn@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 22
Tlf.: Privat: 30 95 27 29
Læs mere

CV

Førsteamanuensis i Kirke og Missionshistorie, Dr.theol.

Uddannelse

1978              Studentereksamen fra Rønne Statsskole.
1990              Praktisk-teologisk uddannelse ved Pastoralseminariet i København.
1991              Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet.
1991-1994     Ph.d.-studerende ved Københavns Universi­tet.
2002              Dr.theol. fra Københavns Universitet.
2002              Adjunkt Pædagogisk Uddannelse.

Specialisering

1986-1988  Specialeafhandling i dogmatik: "C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Lærte C.O.Rose­nius universel retfærdiggørelse?"

1988              Studieophold ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.
1988              Deltagelse i udvidet kursus i missionsvidenskab ved Uppsala Universitet.
1988-1994   Arkivstudier hos forskellige kirker og missionsselskaber i Sverige, Canada, Finland, Norge, USA og Etiopien.
1983              Feltarbejde i Etiopien og Kenya.
1989              Feltarbejde i Etiopien.
1989              Besvarelse af prisspørgsmål i afrikansk kirkehistorie: Ato Birru Dubales uafhængige kirkebevægelse i Wolaita, Etiopien. Belønnet med Kø­benhavns Universitets guldmedalje.
1992              Studieophold ved Northwestern University (USA), Program of African Studies.
1992-1994   Studieophold i Etiopien med sprog- og litteraturstudier ved Addis Ababa University og feltarbejde i det sydlige Etiopien.
2002             Doktordisputats med titlen ’Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974.

Primære kompetenceområder

 • Almen kirkehistorie
 • Konfessionskundskab
 • Ikke-vestlig kirkehistorie
 • Missionshistorie
 • Vækkelsesbevægelsernes historie
 • Bornholmsk kirkehistorie
 • Generel reformationshistorie
 • Dansk, færøsk og bornholmsk reformationshistorie
 • Global lutherdom
 • Etiopisk samfund og kultur
 • Etiopisk historie
 • Fundamentalisme
 • Kultur og kristendom
 • Kontekstualisering
 • Historiografi og historisk metodologi

Aktuelle forskningsområder

 • Etiopisk kirkehistorie
 • Kristen sang og musik i Etiopien
 • Ny-evangelismen i Danmark
 • Luther i globalt perspektiv
 • Reformationen på Bornholm

Publikationer

Fagfællevurderede og fagligt formidlende

2017:

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus som luthersk kirke – teologi og forkyndelse vurderet ud fra centrale temaer i luthersk teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017; Volum 44 (3), s. 209-225.

Vores protestantiske fætre. Budskabet: tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2017; Volum 153 (4), s. 30-33.

The Scramble For Southern Ethiopia - sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien. eMissio 2017; Volum 2, s. 28-53

2016:

Rosenius og Danmark. I Carl Olof Rosenius: Teolog, författera, själavådare, redigeret af Larsolov Eriksson & Torbjörn Larspers. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag 2016, s. 141-157

Kristus døde for os og lever i mig. Budskabet: tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2016; Volum 152 (3), s. 10-13 

Rosenius – hvad kan vi bruge ham til i dag? Liv i Troen 2016 (5), s. 6-8 

Rosenius – hvad kan vi bruge ham til i dag? DBI-posten 2016 (5) s. 6-8

2015:

Ansgar – Nordens apostel. DBI-posten 2015 (6), s. 8-9

2013:

Conversion and Proselytisation in Southern Ethiopia – a Historical and Comparative Perspective. In Ficquet, E. and Hassen, Ahmed (Eds.), Movements in Ethiopia, Ethiopia in Movement: Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies [= PICES18], Vol. 1, s. 91-103. Los Angeles: CFEE, IEA and Tsehay Publishers 2013

2011:

Hvad er fremtiden for kirkelig teologisk forskning og undervisning i Danmark? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2011; Volum 38 (4), s. 33-44 (sammen med Jakob Olsen og Jens Bruun Kofoed)

2010:

Det begyndte i København. Tværkulturel teologisk uddannelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2010; Volum 37

Er vi fundamentalister på DBI? DBI-posten 2010 (4) s. 6-7

2009:

Dåb og omvendelse - i spændingen mellem teologisk tradition, afrikansk kultur og det bibelske materiale. I Børge Haahr Andersen, Peder Østergaard Jensen og Carsten Elmelund Petersen (red.), Troen, teksten og konteksten. Festskrift til Torben Kjær. København.

Mission på nye måder. DBI-posten 2009 (8) s. 6-7

2008:

Den globale Luther. Globaliseringens udfordringer til lutherske kristne. Budskabet: tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2007; Volum 144 (2), s. 26-29

Den fulde mand på hesten. Omvendelsesforkyndelse i et kirkehistorisk perspektiv. DBI-posten 2008 (3) s. 10-13

Dagens missionsudfordringer. Liv i Troen 2008 (6)

2007:

Kolonialisme og mission i Sydetiopien. 1066 - Tidsskrift for Historie 2007 (2)

Billeder af Jesus – før og nu. Liv i Troen 2007 (8)

2006:

Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelseskultur, belyst ud fra C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse. I Ekstrand, Sixten (ed.), Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden 2006, s. 42-51, Åbo.

Hvad er fremtiden for kristen teologisk forskning og undervisning. Præsteforeningens Blad 2006; Volum 96 (42), s. 834-844 (sammen med Jakob Olsen og Jens Bruun Kofoed)

Signalement af fremtidens missionær. Budskabet: tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2006; Volum 142 (2), s. 8-11

2005:

Luthersk mission i 300 år. Ung og Kristen – ungdomsmagasin 2005 (5)

2004:

Fundamentalisme og kristne skoler. Unikum 2004 (marts)

2003:

Er vi fundamentalister? Liv i Troen 2003 (9)

Folkekirke på afrikansk. Indre Missions Tidende 2003 (13).

Kontinuitet og forandring – præsentation af en doktordisputats. Uddrag af forelæsningen ved forsvaret, 1.november 2002. TEOL-information 2003

2002:

Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974, Akademisk Forlag, København 2002

Mission – når verden forandrer sig. DBI-posten 2002 (4)

Dagens missionsudfordringer. Budskabet: tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2002; Volum 138

Da kristentro og fundamentalisme gik hver til sit. Kronik i Kristeligt Dagblad 2002, 2. maj (sammen med Leif Andersen)

1997:

Christianity in the Dynamics of South Ethiopian Societies and Cultures: Kambbaata-Hadiiyya. In Fukui, K., Kurimoto, E., and Shigeta, M. (Eds.), Ethiopia in Broader Perspective: Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies, Volume III, s. 133-148, Kyoto: Shokado Book Sellers 1997

The Scramble for Southern Ethiopia. Sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien, Misjon og Teologi. Årsskrift for Misjonshøgskolen 1997, s. 34-55, Stavanger

1994-2001:

Artikler om Etiopien i Den Store Danske Encyklopædi.

1993:

Verden i Kristus retfærdig er vorden. Budskabet: tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 1993;

1991:

Evangeliet om den trælbundne vilje. Pro Fide – studentermagasin 1991 (6)

1990:

C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Dansk Bibel-Institut, København 1990.


Erhvervserfaring

1980             Lærervikar på Løgumkloster Efterskole.

1982             Lærervikar på Hedemølle Efterskole.

1991-1995    Kandidatstipendiat ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.

1998-2002    Lektorvikar i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002-            Lektor i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002             Amanuensis ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2008-2014    Gæstelærer på Luthersk Missions Højskole.

2008             Konstitueret sognepræst ved Ny Kirke, Bornholm.

2009             Konstitueret sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm.

2011             Konstitueret rektor ved Dansk Bibel-Institut

2010-            Gæstelektor på Ethiopian Graduate School of Theology.

2012-            Førsteamanuensis i Kirke- og Missionshistorie ved Fjellhaug International University College, Denmark.

Medlem forskerfællesskab

 • Helsjösamarbejdet (Menighedsfakultetet i Århus, Fjellhaug International University College, Theological Institute of Finland, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut).
 • NORDVECK (Nätverket för nordisk väckelsehistorisk forskning).
 • International forskergruppe, der arbejder med etiopisk kristen sang og musik.
 • Leder et netværk omkring forskningen af Ny-evangelismen i Danmark.

 Tillidshverv

1983-1995   Medlem af Landsledelsen for Kristelig Forbund for Studerende.

1985-           Prædikant i Evangelisk Luthersk Missionsforening.

1985-1987   Ansvarshavende redaktør for Nemalah, Dansk Bibel-Instituts studentermagasin.

1990-1994   Næstformand for Kristeligt Forbund for Studerende.

1994-1995   Formand for Kristeligt Forbund for Studerende.

2004            Specialevejleder ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet.

2010-2012:  Lærerrådsformand på Dansk Bibel-Institut.

2012-           Ulønnet hjælpepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm

 

Jakob Olsen
Førsteamanuensis i religionsfilosofi

jo@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 26
Læs mere

CV

Førsteamanuensis, ph.d., i religionsfilosofi og systematisk teologi

Uddannelse

 • 1995 Cand.theol. fra Københavns Universitet.
 • 2000 Ph.d. fra Cambridge University.
 • 2003 Adjunktpædagogikum.

Ansættelser

 • 2000 Ordineret til sognepræst i folkekirken og ansat ved Emdrup Kirke i København i en 25% stilling.
 • 2000 Ansat som undervisningsassistent på Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, i et halvt år.
 • 2000-2001 Ansat som timelærer på Dansk Bibel-Institut.
 • 2001 Ansat som adjunkt på Dansk Bibel-Institut.
 • 2015 Ansat som lektor på Fjellhaug International University College - Denmark.

Primære kompetenceområder

Systematisk teologi og religionsfilosofi.

Aktuelle forskningsområder

Forholdet mellem teologi og filosofi. I øjeblikket særligt med fokus på Augustin, Martin Luther, Søren Kierkegaard, C. S. Lewis og nyere apologetik.

Publikationer

 • ”Molinisme, forudviden og den lutherske bekendelse”, i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 2017/3, side 227-248.
 • ”Akademiske lægmandsprædikener. Om C. S. Lewis’ prædikener og prædikenstil”, i Den kristne forkyndelse. Teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden. Kolon 2018 (under udgivelse).
 • ”Martin Luthers filosofiske anbefalinger. Om Martin Luthers brug og anbefaling af Platon og Aristoteles”, Kolon 2018 (under udgivelse).

Teologiske lærebøger

 • Kristendom og vestlig tænkning (2007, Credo).
 • Kierkegaard, kærlighed og kristendom (2008, Credo).
 • Pligten at elske (2011, LogosMedia).
 • Forsvarlig gudstro? (2012, LogosMedia).

Fagligt formidlende artikler

1994              Videnskabsteori, Nemalah, Denmark

1995              Eksistentialisme, Til Tro, Denmark

1997              Antropologi og rationalitet hos John Henry Newman og Søren Kierkegaard, ICHTYS,         Denmark

2000              Modernistisk postrationalisme, Nemalah, Denmark.

2002              Mennesket på tronen – og ned fra den igen, Til Tro, Denmark

2003              Kierkegaard og fortabelsen, Præsteforeningens Blad, Denmark

2003              Kierkegaard gentaget, Præsteforeningens Blad, Denmark

2004              Gud og religion, DBI-posten, Denmark

2005              Bibelsyn, videnskabelighed og forudsætninger i teologien, DBI-posten, Denmark

2006              Luthersk spiritualitet, DBI-posten, Denmark

2006              Kierkegaards etik – Løgstrups kritik, ICHTYS, Denmark

2006              Hvad er fremtiden for kirkelig teologisk forskning og undervisning i Danmark?      Præsteforeningens Blad, Denmark

2006              Det fundamentale i kristendommen, Københavns Stifts Årbog, Denmark

2007              Radical Orthodoxy som en fare for ortodoks teologi, ICHTYS, Denmark

2007              Kristendom og vestlig tænkning. Intro til filosofihistorie, Credo Forlag, Denmark

2008              Kierkegaard, kærlighed og kristendom, Credo Forlag, Denmark.

2008              Kierkegaard, kærlighed og kristendom, Kristeligt Dagblad, Denmark.

2008              Hvordan læse Bibelen i dag? DBI-posten, Denmark.

2009              Sociologi, rationalitet og teologi: Habermas og Kierkegaard, Troen, teksten og      konteksten,    LogosMedia, Denmark.

2009               Synd og skabelse i forkyndelsen, Budskabet, Denmark.

2010               Mange veje til Gud? DBI-posten, Denmark.

2010               Livet og alle dets goder er en gave fra Gud, Ti teser, Lohse, Denmark.

2010               Er troen irrationel og derfor privat? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2010               Gudløse hjerner, Budskabet, Denmark.

2010               Heil in allen Weltreligionen? Scandinavien Evanagelical E-Journal for New                  Testament Studies.

2010               Menneskesynet hos Kierkegaard, Budskabet, Denmark.

2011               Forskningsfrihed, kulturpluralisme og nationalstat. Dansk Tidsskrift for Teologi og      Kirke, Denmark.

2011               Sekularismen synger på sidste vers, kronik, Kristeligt Dagblad.

2011              Apologetikkens nødvendighed og mulighed i det 21. århundrede, Nordisk Teologi,           Denmark.

2012              Moderne ledelse og det fleksible menneske, Budskabet, Denmark.

2012              Videnskabens muligheder og begrænsninger, Til Tro, Denmark.

2013              Naturalisme, etik og offentlig fornuft, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke,               Denmark.

2013              Helhed, spændinger og modsætninger. En besindelse i teologi og filosofi, Dansk              Tidsskrift for Teologi og Kirke, Denmark.

2013              Tro og fornuft hos Søren Kierkegaard, Theofilos, Norge.

2013              Søren Kierkegaards passion, MF-bladet, Denmark.

2013              John Henry Newman and Atheism, Scandinavian E-Journal.

2014              Søren Kierkegaard, argumenter og objektivitet, Theofilos, Norge.

2016                  Om Ordet der blev kød, Til Tro, Danmark.

Foredrag

Adskillige foredrag er blevet holdt i tidens løb rundt omkring i Danmark. Emnerne har særligt været Martin Luther, Søren Kierkegaard, C. S. Lewis og apologetik.

Medlem forskerfællesskab

Medlem af Helsjönfællesskabet.

 

Jens Bruun Kofoed
Professor i Gammel Testamente

jbk@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 23
Tlf.: Privat: 29 65 93 10
Hovedgaden 13
2690 Karlslunde
jensbruunkofoed
Læs mere

CV

Professor i Gammel Testamente

Uddannelse

 • 1992 Cand.theol. fra Københavns Universitet
 • 1992 Pastoralseminariet i København
 • 2001 Ph.d. fra Aarhus Universitet
 • 2003 Adjunktpædagogikum

Primære kompetenceområder

 • Gammeltestamentlig eksegese
 • Israels historie
 • Skabelsesteologi

Aktuelle forskningsområder

 • Historieskrivning i Biblen og oldtidens Mellemøsten
 • Skabelsesteologi i Biblen og oldtidens Mellemøsten
 • Teologisk antropologi
 • Missional kirke
 • Netbaseret undervisning

Publikationer

Fagfællevurderede artikler

 • “Corpus-Driven Visualization of Textual Worlds.” Under udgivelse i Hiphil.
 • “Individual Rights and Societal Responsibilities.” Theofilos 1 (2017) 58-82.
 • “Mytebegrebet som et nødvendigt onde.” DTTK 1 (2016) 5-27
 • “Fortæller, hvad vil du? – om struktur of genre i Genesis 1-11.” DTTK 1 (2016) 29-54.
 • “’Tell Your Children and Grandchildren!’ The Exodus as Cultural Memory,” in James K. Hoffmeier, Alan R. Millard, and Gary A. Rendsburg (red.), “Did I Not Bring Israel Out of Egypt?” Biblical, Archaeological and Egyptological Perspectives on the Exodus Narratives (Winona Lake: Eisenbrauns, 2016) 177-196.
 • “Skaberværket som Guds kosmiske tempe.l” Arne Helge Teigen, Bente Afset og Birger Løvlie (red.), Misjon – Tro – Skole. Festskrift til Arne Redse. (2015).
 • “The Perfect e-Storm: Repurposing Generative Learning Objects.” Hiphil Novum2 (2014) 54-77.
 • “Guds forsyn og det onde i Gammel Testamente.” Theofilos Supplement 2 (2014) 245-267.
 • “Integrative Ministry from Suburban Chicago to Downtown Manhattan.” I Timothy Keller and Stefan Paas, Center Church Europe (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2014) 310-315.
 • “Zion, Eden, and Temple in the Book of Isaiah.” In Markus Zehnder (ed.), New Studies in the Book of Isaiah: Essays in Honor of Hallvard Hagelia (Perspectives on Hebrew Scriptures and its Contexts 21. Piscataway: Gorgias Press, 2014) 149-168.
 • “Tempelsymbolik i Israel og den gamle Orient.” DTTK 2 (2013) 135-147.
 • “Send in the Clones. The Image of God in Genesis 1 and Ancient Near Eastern Temple Imagery”
  In Johannes Hellberg, Rune Imberg og Torbjörn Johansson (eds.), Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi (Göteborg: Församlingsförlaget, 2013) 11-24.
 • “The Demon is in too Deep: Being Missional in a Post-Christian Society.” In Hans Aage Gravaas, Tom Erik Hamre, Erik Kjebekk og Arne Redse (red.), Videre med evangeliet. Festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen (Trondheim: Akademika, 2012) 163-172.
 • “The Old Testament as Cultural Memory.” In James K. Hoffmeier and Dennis R. Magary (eds.), Do Historical Matters Matter to Faith? (Wheaton: Crossway, 2012) 303-326.
 • “Factualising the Evasion.” In Lester L. Grabbe (ed.), Enquire of the Former Age. Ancient Historiography and Writing the History of Israel (LHBOTS 554. London: T&T Clark, 2011) 164-178.
 • “Saul and Cultural Memory.” Scandinavian Journal of the Old Testament 25/1 (2011) 124-150.
 • “The Role of Faith in Historical Research – a Rejoinder.” Scandinavian Journal of the Old Testament 21/2 (2007 [de facto publiceret januar 2008]) 275-298.
 • “Adam What are You? The Primeval History Against the Backdrop of Mesopotamian Mythology.” Hiphil 3 [http://www.see-j.net/hiphil] (2006)
 • “Using Linguistic Difference in Relative Text Dating: Insights from other Historical Linguistic Case Studies.” Hebrew Studies XLVII (2006) 93-114
 • Fact and Fiction in the Ancient Near East: The Assyrian Royal Inscriptions, the Babylonian Chronicles, and the Books of Kings in the Hebrew Bible.” Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004)
 • Remember the Days of Old (Deut 32:7). Oral and Written Transmission in the Hebrew Bible.” Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004)

Forskningsformidling

 • “Templet var et symbol på det tabte paradis.” TEL 27.4 (2016) 7-11.
 • “Sådan som det er blevet overleveret!” Ordet & Israel 1 (2016) 14-17. Genudgivet i Ugebrevet søndag morgen, 26. februar 2016 [sondagmorgen.dk].
 • “Bibelsyn og Bibelens genrer.” DTTK 2 (2015) 131-142.
 • “Skaberværket som Guds kosmiske tempel.” Arne Helge Teigen, Bente Afset og Birger Løvlie (red.), Misjon – Tro – Skole. Festskrift til Arne Redse. (2015).
 • “Skabelsens tempel.” Til Tro 6 (2014) 17-19
 • “Guds kosmiske tempel.” Til Tro 6 (2014) 17-19.
 • “Integrative Ministry from Suburban Chicago to Downtown Manhattan.” I Timothy Keller og Stefan Paas, Center Church Europe (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2014) 310-315.
 • “Gud er god men bruger det onde.” Budskabet 150.1 (2014) 4-9.
 • “Tempelsymbolik i Israel og den gamle Orient.” DTTK 2 (2013) 135-147.
 • “Send in the Clones. The Image of God in Genesis 1 and Ancient Near Eastern Temple Imagery.” I Johannes Hellberg, Rune Imberg og Torbjörn Johansson (eds.), Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi (Göteborg: Församlingsförlaget, 2013) 11-24.
 • “I Ararats land.” TEL 24.3 (2013) 10-14
 • “Om profeter og øksehoveder.” Budskabet 149.1 (2013) 8-10.
 • “The Demon is in too Deep: Being Missional in a Post-Christian Society.” In Hans Aage Gravaas, Tom Erik Hamre, Erik Kjebekk og Arne Redse (red.), Videre med evangeliet. Festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen (Trondheim: Akademika, 2012) 163-172.
 • “Gud og Avatar.“ Ordet & Israel 4 (2012) 4-7.
 • “Hvad er fremtiden for kirkelig teologisk forskning og undervisning i Danmark? Jakob V. Olsen, Jens B. Kofoed og Finn Aa. Rønne, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 3 (2011) 19-31. Først udgivet i Præsteforeningens Blad 42 (2006) 834-844.
 • “Nye fronter i bibelsynsdebatten.” SEE-J 2 (2011) 64-92
 • “4 Mos 9-17.” Bibelnøglen april-maj-juni (2011)
 • “Prolegomena til Israels historie.” DTTK 3 (2009) 5-24.
 • ”Statsdannelsen.” DTTK 3 (2009) 91-112
 • ”Et litterært monster? Når der ikke lades sten på sten tilbage af det bibelske Israel.” Budskabet 2 (2009) 18-23.
 • “Gammeltestamentlig og bibelsk teologi – konstruktion eller rekonstruktion.” Hiphil 6 [http://www.see-j.net/hphil] (2009): 1-16.
 • “Biografi, forsvarsskrift eller profetisk historie? Genrespørgsmålet i Lukas’ forfatterskab.” Nordisk Teologi 3 [http://nordiskteologi.see-j.net] (2009).
 • “Det bedste fra to verdener – Missional kirke i spændingsfeltet mellem danske kulturer.” DTTK 1 (2009) 56-76.
 • “Biografi, forsvarsskrift eller lægeroman? Genrespørgsmålet I Lukas’ forfatterskab.” Troen, teksten og konteksten. Festskrift til Torben Kjær (Hillerød: LogosMedia, 2009) 164-188.
 • “Netværksgenerationen.” Budskapet 2008 (Oslo: FMH-Forlaget, 2008) 24-56.
 • “Frafald, fravalg og fravær.” Foredrag ved Landskonvent for præster og teologer den 20. august 2007 på Børkop Højskole. Publiceret på dk [http://www.emerging.dk] 3. september 2007, og i Ichthys 3 (2007) 39-63.
 • ”Babelstårnet.” Til Tro (2007)
 • “Er tiden løbet fra DBI?” Nordisk Teologi 2 (2007) [http://www.see-j.net/nt]
 • ”Ingen kan tjene to herrer.” IMT 7 (2007)
 • “Det skyldes ikke jer selv.” IMT 8 (2007) 18-20
 • “Dávid kongur hevur ikki livađ, siga professorar.” Trúbodin - Shalom Blađiđ (2006) 2-3
 • ”Kongen vender tilbage - Om myte og virkelighed i det bibelske Israel.” Ordet & Israel 9 (Oktober 2006) 13-17.
 • Hvad er fremtiden for kristen teologisk forskning og undervisning i Danmark? Jakob Olsen, Finn Aasebø Rønne og Jens Bruun Kofoed. Præsteforeningens Blad 42 (2006) 834-844.
 • “En vurdering af Raniero Cantalamessa’s teologi.” Nicolai Techow og Jens Bruun Kofoed. Nordisk Teologi 1 [http://www.see-j.net/nt] (2006).
 • “Jonas’ og Amos’ Bog.” Bibelnøglen 1-2 (2006).
 • “Genesis 22 i jødisk tradition.” Hiphil 2 [http://www.see-j.net/hiphil] (2005)
 • “Salmernes Bog – hjertet i Gammel Testamente.” Tillæg til Ung & Kristen (2005)
 • “Mennesket som afhængig af Gud eller Gud som afhængig af mennesket.” SEE-J Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004)
 • “Gammel Testamente som litteratur, historie og teologi.” SEE-J Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004).
 • “I dødens og mørkets land – om krig i det gamle Israel.” TEL 3  (2004) 3-11
 • “Det Gamle Testamente – a True Story? (2”) Til Tro 2 (2003)
 • ”Det Gamle Testamente – a True Story? (1)” Til Tro 4 (2002) 8-11
 • ”Med 'Postmodern Airlines' til Davids Jerusalem.” Bidrag til: Festskrift i anledning af Niels Ove Vigilius' 70 års fødselsdag, red. af Jens Jørgen Rasmussen og Peter Olsen. København: DBI, 2001.
 • “Menneske, konge og Kristus - om betydningen af 'ænosh/bæn-'adam i Ps 8,5-7.” Nemalah 2 (1999) 8-17.
 • “Moses Makkabæeren. Om nye tendenser i Genesisforskningen.” Nemalah 1 (1997) 19-33
 • “Hvem bestemmer på rød stue? Om voksne kristnes engagement i offentlig sammenhæng til gavn for børnene.” Budskabet 1/3, 1997
 • “Ungdomsanalyse.” Til Tro 4, 1996, 3-6.
 • “Klagesangene, Ezras Bog og Nehemias' Bog.” Bibelnøglen 3 (1996), 30-43
 • ”Opbyggelig tekstlinguistik.” Nemalah 4 (1995) 131-140

Videnskabelige monografier

 • Til syvende og sidst – Skabelse, tempel og hvile i Biblen og den gamle Orient. København: Museum Tusculanum Press, 2015.
 • Text and History. Historiography and the Study of the Biblical Text. Winona Lake: Eisenbrauns, 2004.

Forskningsformidlernde bøger

 • Indledning til gammeltestamentlig profeti (under udgivelse)
 • Før Darwin. Et forord til debatten om skabelse og evolution (under udgivelse)
 • Konge, præst og gartner – menneske i Guds verden. Fredericia: Kolon Forlag, 2016.

Redigerede bøger

 • Israels historie i Det gamle Testamente. DTTK 3 (2009).
 • Guds forsyn og det onde. Theofilos Supplement 6.2 (2014)

Rapporter

 • Exodus 1-15. Bemærkninger til Prøveoversættelsen. København: Dansk Bibel-Institut, 1989.

Anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter

 • Review of Jeffrey Jay Niehaus, Biblical Theology, Volume 1: The Common Grace Covenants (Wooster, OH: Weaver, 2014), Review of Biblical Literature [http://www.bookreviews.org] (2015).
 • Review of Niels Peter Lemche, The Israelites in History and Tradition (London: SPCK, 1999), Themelios 26/1, 61-62.
 • Eskola and E. Junkkaala (eds.), From the Ancient Sites of Israel. Essays on Archaeology, History and Theology. In Memory of Aapeli Saarisalo (1896-1986) (Helsinki: Theological Institute of Finland, 1998). Themelios 25/1, 75-76.

 Leksikonartikler

 • Leksikonartikler til Moodle-baseret GT-opslagsværk
 • ”Mosebøgerne.” Lohses Store Bibelleksikon, bd. Vol. II, 522-530, Fredericia: Lohses Forlag, 1999.

Bog- og filmanmeldelser i forskningsformidlende tidsskrifter

 • “Silent Movie. Noah og Aronofskys tavse Gud.” Anmeldelse af Noah (Paramount Pictures 2014). Theofilos 6 (2014) 142-146.
 • Egil Sjaastad (red.), Med GT på vei til talerstolen (Oslo: FMH-Forlaget, 2008). Fast Grunn (2008)

Akademiske foredrag

 • “Sandheden om den historiske Adam eller den historiske sandhed om Adam.” Forum for Gammel Testamente, 9. december 2016.
 • “Corpus-Driven Visualization of Textual Worlds.” Society of Biblical Literature’s Annual Meeting, San Antonio 2016.
 • “Tempeltanken i GT.” Præstekonvent i Bethesda 27. november 2014.
 • “The Role of Biblical Languages in Theological Education.” 120 års jubilæum for teologiske uddannelse i Den Malagassisk Lutherske Kirke (FLM) og 25 års jubilæum for teologiske uddannelse på Det teologiske Fakultet (SALT, Fianarantsoa, Madagaskar, 8. november 2014.
 • “Babelstårnet.” Temadag om Babelstårnet på DBI, 9. oktober 2014.
 • “Blev universet skabt på 6 dage for 6000 år siden?” Fagdag om skabelsesberetningen på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 3. september 2014.
 • “Der vil altid være fattige i landet – diakoni i Gammel Testamente.” Fagdage om diakoni den 23.-24. april 2014 på Fjellhaug Internasjonale Høgskole arrangeret af NLM og FiH.
 • “ʻTell Your Children and Grandchildren!’ The Exodus as Cultural Memory”
  Consultation on the Historicity and Authenticity of the Exodus and Wilderness Traditions in a Post Modern Age, Lanier Theological Library, Houston, January 18, 2014.
 • “Guds forsyn og det onde i Gammel Testamente.” Konference om Guds forsyn og det onde, København, 30. november 2013.
 • “Send in the Clones. The Image of God in Genesis 1 and Ancient Near Eastern Temple Imagery”
  Evangelical Theological Society’s Annual Meeting, Baltimore, November 2013.
 • “The Perfect e-Storm: Repurposing Generative Learning Objects”
  Society of Biblical Literature’s Annual Meeting, Baltimore, November, 2013
 • “The Creation and Global Repurposing of Learning Objects”
  New Approaches to Text and Learning Conference celebrating the 60th birthday of Nicolai Winther-Nielsen, October 4, 2013.
 • “Individual Rights and Societal Responsibilities”
  Evangelical Theological Society’s Annual Meeting, Milwaukee, November 15, 2012.
 • “Saul and Cultural Memory”
  Evangelical Theological Society’s Annual Meeting, Atlanta, November 2010.
 • ”Tekstens nærorientalske baggrund. En komparativ tilgang til 1 Mos 1-3.” Konference om Arternes oprindelse og opretholdelse, Vartov, 30. november 2009.
 • Cultural Memory and Ancient Israelite Historiography
  Society of Biblical Literature’s Annual Meeting, New Orleans, November 2009.
 • Church and Movement in a Time of Emerging Churches. EURIM 2009, Bratislava
 • Gammeltestamentlig og bibelsk teologi – konstruktion eller rekonstruktion?
  Seminar på DBI, januar, 2009.
 • The Role of Faith in Historical Research Evangelical Theological Societie’s Annual Meeting, San Diego, november 2007.
 • Old Testament Historiography, Jesus in the Old Testament
  Apologetik-konference I Ryttylä, Finland, maj 2007.
 • Ancient Israelite Historiography
  GT conference på Fjellhaug Misjonshøgskole, Oslo, februar 2007.
 • Adam, what are you? The Primeval History against the Backdrop of Mesopotamian Mythology
  Evangelical Theological Societies Annual Meeting, Philadelphia, november 2005 .
 • Using Linguistic Difference in Relative Text Dating: Insights from other Historical Linguistic Case Studies
  Society of Biblical Literature Annual Meeting, Philadelphia, november 2005
 • ”Genesis 22 i jødisk tradition.” Temadag om Genesis 22 på Dansk Bibel-Institut, 31. oktober 2005
 • ”Mennesket som afhængig af Gud eller Gud som afhængig af mennesket.” Temadag om gudsbegrebet på Dansk Bibel-Institut, 1. november 2004.
 • Fact and Fiction in the Ancient Near East: The Assyrian Royal Inscriptions, the Babylonian Chronicles, and the Books of Kings in the Hebrew Bible.” Temadag om ”Tekst og historie” på Dansk Bibel-Institut, juni 2003.
 • Remember the Days of Old (Deut 32:7). Oral and Written Transmission in the Hebrew Bible
  Arbeitsgemeindschaft für Evangelikale Theologie, Facharbeitsgruppe Altes Testament, Hattingen, Tyskland, Marts 2003.
 • The Issue of Genre in the "Historical Texts" of the Hebrew Bible
  Society of Biblical Literature Annual Meeting, Toronto, November 2002
 • Changing Perspectives in the Study of Ancient Israels History
  Society of Biblical Literature Annual Meeting, Denver, November 2001
 • Den hermeneutiske intifada og nyskrivningen af det gamle Israels historie.
  Temadag om "Kristendom og historie" på Historisk Institut, Københavns Universitet, April 2001.
 • Epistemology, Historiographical Method and the 'Copenhagen School'
  Arbeitsgemeindschaft für Evangelikale Theologie, Facharbeitsgruppe Altes Testament, Hattingen, Tyskland, Marts 1999.
 • Epistemology, Historiographical Method and the 'Copenhagen School'
  Tyndale Fellowship Old Testament Study Group. Tyndale Fellowship, Tyndale House, Cambridge, July 1998

Erhvervserfaring

 • 1983 – 1984 Hjælpesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende
 • 1985 – 1992 Portner og kirketjener i Kingos Kirke
 • 1992 – 1995 Ungdomssekretær i Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • 1993 – 1995 Timelærer i GT på Dansk Bibel-Institut
 • 1995 – 2005 Adjunkt i GT på Dansk Bibel-Institut
 • 2003 – 2006 Underviser i multimediehomiletik på Aalborg Universitet
 • 2005 Fungerende rektor på Dansk Bibel-Institut
 • 2005 – 2013 Lektor i GTpå Dansk Bibel-Institut
 • 2008 – 2013 Førsteammanuensis i GT på Fjellhaug Misjonshøgskole, Oslo
 • 2009 – 2010 Studieleder på Dansk Bibel-Institut
 • 2011, 2014 Visiting Professor ved Theological Faculty of the Malagassy Lutheran Church
 • 2012 – 2014 Førsteammanuensis på Fjellhaug International University College Danmark
 • 2013 – 2018 Professor II i GT ved Fjellhaug International University College, Oslo
 • 2014 – Professor i GT på Dansk Bibel-Institut
 • 2014 – Professor i GT på Fjellhaug International University College Danmark

Medlemskaber

 • Society of Biblical Literature (SBL)
 • Evangelical Theological Society (ETS)
 • Facharbeits Gruppe Altes Testament (FAGAT) der Arbeitsgemeindschaft für Evangelikale Theologie (AfET)
 • Institute for Biblical Research (IBR)
 • Helsjösamarbejdet (Menighedsfakultetet i Århus, Fjellhaug International University College, Theological Institute of Finland, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut).

Tillidshverv og udmærkelser

 • Medgrundlægger af Selskab for Bibelsk Arkæologi (1990)
 • Medlem af repræsentantskabet for Selskab for Bibelsk Arkæologi (1990-)
 • Medlem af landsledelsen for Kristelig Forbund for Studerende (1993-2001)
 • Formand for Selskab for Bibelsk Arkæologi (1995-1997)
 • Næstformand for Kristelig Forbund for Studerende (1996-1998)
 • Medstifter af Københavnerkirken (2001)
 • Ulønnet præst i Københavnerkirken (2001-2010)
 • Paneldeltager på Kristelig Dagblads religionspanel (2004-)
 • Udnævnt til årets teolog 2005 af Menighedsfakultetet i Aarhus
 • Programme Director, Dansk Bibel-Institut
 • Paneldeltager i Kristelig Dagblads religionspanel på religion.dk/religionsdebatten (2004)
 • Ansvarshavende redaktør på Scandinavian Evangelical E-Journal Hiphil
 • Medlem af Programme Committee for Old Testament Historical Books Section i Evangelical Theological Society.
 • Peer Reviewer på Journal of Asian Adventist Seminary
 • Partner i 3BM Bibelsoftware & Multimedier (www.3bm.dk)
 • External Academic Consultant ved den Malagassisk Lutherske Kirkes Teologiske Fakultet i Fianarantsoa, Madagaskar, 2011.
 • Paneldeltager i Det Danske Bibelselskabs brevkasse (2009-)
 • Peer Reviewer for Theofilos [www.theofilos.nu]
 • Peer Reviewer for Journal for the Evangelical Study of the Old Testament
 • Peer Reviewer for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
 • Peer Reviewer for Bulletin for Biblical Research
 • Organizer of the EUROPlot Picture Database Project [resources.3bmoodle.dk]
 • Medinitiativtager til og udvikler i Global Learning Initiative
 • Projektleder for udvikling af netstudier ved Fjellhaug International University College, Oslo (2016)
 • Leder af Center for Praktisk Teologi på Dansk Bibel-Institut (2018-).

 

Kristian Mogensen
Høgskolelektor, MA i missiologi

km@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 13
Læs mere

CV

Høgskolelektor, MA i missiologi

Uddannelse

Master of Philosophy (2002) fra VID Vitenskapelige Høgskole (tidligere Misjonshøgskolen) i Stavanger, Norge.

Primære kompetenceområder

 • Missionsvidenskab med bibelteologi og missionsteologi.
 • Kulturstudier og kulturantropologi.
 • Tværkulturel kommunikation, fokus på trosformidling og kontekstualisering.
 • Verdensreligioner og religionsmøde.
 • Undervisningssprog: dansk, engelsk og amharisk.

Aktuelle forskningsområder

 • Bibelskoler som missionsstrategi (Etiopien), M.phil. afhandling.
 • Konversion, især etiopisk kontekst.
 • Skam og ære som verdensbillede værdisæt.

Publikationer

”Omvendelse som brud og proces: Omvendelse i Sydetiopien i lys af Ny Testamente”, i Den kristne forkyndelse. Teori og praksis fra Bibelen, i historien og til verden, Forlaget Kolon, 2018 (fagfællevurderet).

”DBIs missionale profil”, DBI-posten, nr. 6, 2011 (faglig formidling)

”Evangeliet til resten af verden (Edinburgh 1910)”, DBI-posten, nr. 3, 2011 (faglig formidling).

”Mission fra korset”, DBI-posten, nr. 8, 2010 (faglig formidling).

”Missionsudfordringen frem mod Jesu genkomst”, Budskabet, nr. 2, 2007 (faglig formidling).

”Missionsutmaningen fram till Jesu återkomst”, Begrunda, nr. 2, 2007 (faglig formidling).

”Mission på seks kontinenter”, DBI-posten, nr. 3, 2004 (faglig formidling).

Erhvervserfaring

1984-1987      Bibelunderviser, præst og udviklingskoordinator i Mekane Yesus Kirken (EECMY) Galta.

1988-1992      Bibelskolelærer og koordinator for TEE, evangelisering og kirkebyggeri i EECMY Sollamo.

1993-1995      Leder og underviser ved EECMY Southwest Synod Bible School, Gidole.

1995-1996      Underviser ved EECMY Central Ethiopia Synod’s Pastors Degree Course, Addis Abeba.

1998-2004     Underviser ved Luthersk Missions Missionsskole, Hillerød / København.
2004-2006     Leder og underviser ved Luthersk Missions Missionsskole, København.
2006-             Underviser i missiologi ved Dansk Bibel-Institut, København.

2012-             Høgskolelektor i missiologi ved Fjellhaug International University College, København.
2012-             Gæsteunderviser ved Tabor Evangelical College, Hawassa, Etiopien.

Tillige erfaring med udarbejdelse af fagbeskrivelser, opgave- og BA-vejledning, eksamenstilrettelæggelse, censur, mentoropgaver og tilrettelæggelse af kurser, seminarer, temadage, praktikforløb og studierejser.

Medlem forskerfællesskab

 • American Society of Missiology (ASM).
 • Dansk Missionsråds Studieudvalg (DMR).
 • Helsjön-fællesskabet.

Nicolai Techow
Førsteamanuensis i Ny Testamente

nt@fiuc.dk
Tlf.: 33 55 69 24
Læs mere

CV

Førsteamanuensis i Ny Testamente

Uddannelse

1992-2000       Stud.theol. ved Københavns Universitet
1996-97           NT-studier ved Trinity Evangelical Divinity School

2000                Cand.theol. fra Københavns Universitet
2004                Ph.d. fra Københavns Universitet (Ny Testamente)

 

Primære kompetenceområder

 • Ny Testamente
 • Paulus
 • Græsk
 • 1. Petersbrev
 • Bibelteologi

Aktuelle forskningsområder

 • Galaterbrevet

Publikationer

1.     Forskning

”Guds suverænitet og det onde i NT,” Theofilos Supplement 6 (2014): 287-309.

“Review of: Brian Vickers, Jesus’ Blood and Righteousness. Paul’s Theology of Imputation” Scandinavian Evangelical E-Journal for New Testament Studies 1 (2010): 22–27.

“N.T. Wright’s Paulussyntese. En Eklekstisk Præsentation Og Evaluering,” Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 36 (2009): 59–72. 

Paulus' teologi om loven i Rom 1:18-3:20. En Undersøgelse af Paulus' lovforståelse i Rom 1:18-3:20 med udgangspunkt i E.P. Sanders' og H. Räisänens fortolkninger. København: Arken Tryk: 1998. (opr. speciale ved KU).

2.    Formidling

“Hvilken bibeloversættelse skal vi vælge,” DBI-posten, Juni, 2013.

3.     Upublicerede arbejder

'Sinners' and 'Works of Law' in Galatians 2:15-21 - A Study in Paul's Line of Thought (ph.d.-afhandling), 2003. 

Covenant Theology in Paul's Letters (guldmedaljebelønnet prisafhandling), 1999.

Interviews

Præsentation af forskning: https://www.youtube.com/watch?v=qRYbzMnnQuk

Anmeldelser

“Anmeldelse Af: Moseloven - Det Magtesløse Ord Fra Gud,” Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 45 (2018): 75–78.


Foredrag – Papers

”Guds suveræne forsyn og det onde i NT”. Foredrag ved konference om Guds forsyn og det onde, København 29-30. November, 2013. http://moodle.dbi.edu/pluginfile.php/1315/mod_folder/content/0/NicolaiRafaelTechow.mp4?forcedownload=1

”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen: opstandelseshåbet hos Paulus”. Foredrag ved Teolkursus på Menighedsfakultetet, Århus, 18. januar, 2011.


Erhvervserfaring

2000-2003     Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2004              Kundekonsulent i Excellent SNT

2004-2008    Studiekoordinator ved Dansk Bibel-Institut

2006-             Adjunkt i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

2012-             Førsteamanuensis i Ny Testamente ved Fjellhaug International University College – DK


Medlem forskerfællesskab

 • Collegium Biblicum
 • Evangelical Theological Society
 • Helsjönsamarbejdet
 • Society of Biblical Literature
 • Tekst Møter tekst


Tillidshverv

1998-               Prædikant i Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling
2001-               Prædikant i Københavnerkirken
2006-2010       Præst i Københavnerkirken
2012-14           Lærerrådsformand ved DBI
2013-14           Forskningskoordinator ved FIUC-DK

Nicolai Winther-Nielsen
Teol.dr. professor of Hebrew Bible and Information and Communications Technology

nwn@fiuc.dk
Tlf.: +45 5134 7929
nicolaiwn
Læs mere

Areas of competence

 • Hebrew Bible
 • Corpus-based language learning
 • Persuasive technology
 • Biblical Hebrew
 • Role and Reference Grammar
 • Law in the Pentateuch
 • Joshua
 • Judges
 • Psalms

Presentation

My research focuses on design of language learning for corpus-linguistic technology, using the database of the Hebrew Bible developed at the Eep Talstra Center for Bible and Computer at the VU University in Amsterdam. I have for a decade coordinated the development of Bible Online Learner. Since my dissertation I have worked with the functional linguistic theory of Role and Reference Grammar, applying the theory to Biblical Hebrew and exploring to how a database can be used for interpretation of Biblical texts. I have been involved in translating books of the Hebrew Bible into Danish.

For 2018 I am developing a new course design for corpus-driven Biblical Hebrew and exploring the force of the flipped classroom and how to improve supervision of learners through performance tracking. I am also working on the ethical use of instruction in the Pentateuch. For teaching and research, I plan in 2019 focus on research for introduction to the Hebrew Bible, while continuing my specialized research on learning design and linguistic analysis of Biblical Hebrew. I intend to continue my studies of the Pentateuch and Psalms.

Reported production

All reported production (cristin.no):

[tabs id="7585" display="tabs"]

 

 

Peter Olsen
Førsteamanuensis i systematisk teologi

po@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 24
Tlf.: Privat: 40 38 88 36
Læs mere

CV

Førsteamanuensis i systematisk teologi

Uddannelse

1996 Cand.theol. ved Københavns Universitet
2009 Ph.d. Københavns Universitet

Fagfællevurderede artikler

2009 Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized Evangelicalism, University of Copenhagen, Denmark

2014 Alting sker med absolut nødvendighed! Om kontingens, concursus og kompatibilisme, i: Theofilos Supplement vol.6, nr.2, 2014, 169-185

Fagligt formidlende foredrag

Claritas Scripturae i en postmoderne tid, NELK-konference i Vasa, Finland maj 2010

Guds Forsyn i Bibelen, Historien, Dogmatikken og Sjælesorgen, DBI-konference i København november 2013

Luther og det evangelikale, Evangelisk Luthersk Samråd i Ribe Stift september 2016

Luthersk, Reformert og Arminiansk – tre opfattelser af synd og frelse, FBB’s Lutherske Fordypningsdager i Bergen, Norge september 2017

Det dobbelte møde med Gud i Ordet – lov og evangelium, FBB’s Lutherske Fordypningsdager i Bergen, Norge september 2017

Ord og sakramente i luthersk sjælesorg, FBB’s Lutherske Fordypningsdager i Bergen, Norge september 2017

Viljens frihed og ufrihed som teologisk og filosofisk problem, NELA-symposium i Göteborg november 2017

 

Forskerfællesskab

Medlem af Helsjönfællesskabet

 

Torben Kjær
Førsteamanuensis i Ny Testamente

tk@fiuc.dk
Tlf.: 33 69 55 25
Tlf.: Privat: 61 31 38 60
http://tkjaer.net
Læs mere

CV

Førsteamanuensis i Ny Testamente

 

Uddannelse

1980: Cand.theol. (Th.M) fra Københavns Universitet

Ansættelser

1980-1984: Sognepræst ved Kingos Kirke, København

1984-1997: Underviser i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

1997- :        Lektor i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

2012- :       Associate Professor in New Testament at FIUC-DK

 

Bøger

 • Afguder og afgudsofferkød (DBI 1996)
 • Første Thessalonikerbrev  (DBI 1999)
 • Når menigheden sætter grænser (DBI 2001)
 • Natural Revelation according to Rom 1:18 – 2:16 (2006, tkjaer.net)
 • Jeg’et i Romerbrvet 7,7-13 og 14-25 (Forlag1.dk 2010)
 • Introduktion til Det ny Testamente (Kolon 2015)

 

Artikler

 • Messiashemmeligheden, Nemalah 1984,  nr.2, s. 77-89
 • Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989, nr.1, s.3-17
 • Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989, nr.2, s.51-67
 • Israels fald og genantagelse. Hovedtanker i Rom 11, Ordet & Israel 1990 nr.9, s.194-203
 • Tro, gerning og retførærdighed i Jak 2,14-26, Nemaæah 1996 nr.1, s.23-41
 • Naturlig åbenbaring ifølge Rom 1, Nemalah 1997 nr.3-4, s.68-85
 • Kristologi og soteriologi i Mark 1,1-11, Nemalah 1998 nr.1, s.25-32
 • Talen i Lystra (Acta 14,15-17), Nordisk Teologi 2010
 • Talen på Areopagos (Acta 17,22-31), Nordisk Teologi 2010
 • Gud og det onde i nytestamentligt perspektiv - om Guds forsyn, Theofilos Supplement 2014 vol 6 nr.2, s.227-244

Medlem af forskerfællesskab

Medlem af Helsjönfællesskabet

Børge Haahr Andersen
Daglig leder af FIUC-DK

bha@fiuc.dk
Tlf.: 33 13 55 00
Tlf.: Direkte: 33 69 55 20
boergehaahr1
Læs mere

Høgskolelektor i praktisk teologi

CV:

Uddannelse

 • Cand.theol. fra Københavns Universitet 1986
 • Specialisering i Nytestamente og Praktisk Teologi

Ansættelser

 • Rejsesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende 1987-1992
 • Sognepræst ved Emdrup Kirke 1992 -2005
 • Rektor på DBI siden september 2005
 • Daglig leder af FIUC-DK siden 2012


Fagfællevurderede artikler

Lov og evangelium i forkyndelsen for børn. I ”Barnetro og trosoplæring. Festskrift til Egil Sjaastad på 65.års dagen”. Trondheim 2014.

Guds forsyn. Et forsømt tema i sjælesorg og forkyndelse ved dødsfald og begravelse. Themelios Supplement vol 6 nr. 2. 2014.

Søren Kierkegaard som prædikant. Om prædikenen i spændingen mellem det erfaringsbaserede og det erfaringsstridige. Artikel i monografi om forkyndelse. Er fagfællevurderet. Udkommer på Kolon forlag 2018.

At tolke og prædike over Jesu lignelser. Artikel i monografi om forkyndelse. Er fagfællevurderet. Udkommer på Kolon Forlag 2018.

 

Faglige bogudgivelser

Dansk Bibelværk for menigheden. Lohse 1996

Lukas Lukasevangeliet i -evangeliet I og II. Credokommentar til Lukasevangeliet, København 2001

Evangeliet i Livets overgange. Om kirkens forkyndelse ved livets overgange. Logosmedia 2005

 

Øvrige breddeformidlende bøger og artikler

 

Tillidshverv

 • Medlem af KFS' landsledelse 1993-2000
 • Medlem af Evangesk Luthersk Netværk-Storkøbenhavn fra 2000
 • Medlem af DBIs styrelse 2004-2005
 • Medlem af repræsentantskabet for Evangelisk-Luthersk Netværk i Danmark fra 2005
 • Pastoral vejleder i Evangelisk Luthersk Netværk siden 2012

Forskerfællesskab

Medlem af Helsjönfællesskabet