Læs Apologetik og kirkens mission som enkeltfag

Kan man skelne mellem godt og ondt uden Gud?

Ellen Lodahl Pedersen,  

Jakob Olsen 3I faget Apologetik og kirkens mission vil vi dels reflektere over hvilke moderne indvendinger, der er imod kirkens tro, men særligt over de svar, som er mulige at give. Vi vil læse noget af den nyere litteratur om emnet og derigennem forholde os til bl.a. spørgsmål

Samtidig vil vi også overveje hvordan man bedst kan formidle kirkens budskab i forskellige kulturer.

I begyndelsen af det 21. århundrede var der en hurtig opblomstring af radikal kristendomskritik, som også fik fodfæste i Danmark. Men i kølvandet på denne kritik er der fulgt en righoldig litteratur, som giver svar på tiltale. Både kritikken og svarene har flere steder sat rammerne for måden, der tales om kristen tro på. I dette kursus gives en indføring i en moderne diskussion om tro og mission.
Underviser: Lektor Jakob Valdemar Olsen

Tilmelding

Tilmeld dig her. Bestået eksamen giver 10 ECTS point. Ønsker man ikke at aflægge eksamen, kan man sende en mail til jo@fiuc.dk og tilkendegive, at man ønsker at deltage i faget uden eksamen.

Fjernundervisning

Det er muligt at følge faget som fjernundervisning. Kontakt Jakob Olsen på jo@fiuc.dk.

URL: https://fiuc.dk/laes-apologetik-og-kirkens-mission-som-enkeltfag/