Religionsfriheden er ikke længere, hvad den engang var

Fagfællevurderet artikel af lektor Carsten Elmelund Petersen fra Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap http://egede.no

Carsten Elmelund Petersen,  

URL: https://fiuc.dk/resource/religionsfriheden-er-ikke-laengere-hvad-den-engang-var/