Fjellhaug rykker op i hierakiet

Fjellhaug er på vej mod en institutionsakkreditering og dermed et ryk opad i det norske universitetshieraki.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Fjellhaug – og dermed også danske FIUC-DK – er efter et grundigt og langvarigt arbejde på vej mod en institutionsakkreditering og dermed en bekræftelse af det akademiske niveau på uddannelsen.

En institutionsakkreditering fra det norske statslige akkrediteringsorgan NOKUT er et stempel på, at fagligheden er i orden på den uddannelse, der tilbydes. Med en institutionsakkreditering er Fjellhaug selv ansvarlig for kvaliteten af studierne på bachelorniveau, og de kan bl.a. selvstændigt oprette nye fag uden at skulle søge akkreditering for hvert enkelt fag først.

NOKUTs direktør Terje Mørland udtaler, at “Fjellhaug Internasjonale Høgskole er godt forberedt til å påta seg selvakkrediteringsretten de nå får.” Bemærk, at det norske ord “Høgskole” betegner en videregående uddannelse og ikke svarer til det danske ord “højskole”.

Selve arbejdet med institutionsakkrediteringen har både i Norge og Danmark været nyttig og skærpende for både studerende og ansatte. Akkrediteringen er utvivlsomt en milepæl for FIH og FIUC-DK, og den vil styrke uddannelsens status og muligheder på flere områder.

På baggrund af NOKUTs anbefaling om institutionsakkreditering søger FIH nu Kunnskapsdepartementet om ændret institutionsstatus. Dette kræver en endelig godkendelse af kongen i statsrådet.

NOKUTs nyhed kan læses her: http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Akkrediteres-som-hoyskole/#.WbvQlrLXaUk

I universitets -og høyskoleloven forstås akkreditering som « … en faglig bedømmelse af, om en højere uddannelsesinstitution og de studier denne tilbyder, følger et givent sæt standarder. Akkrediteringen skal baseres på evaluering foretaget af eksterne sagkyndige udnævnt av NOKUT» (§ 3-1 (1)).

URL: https://fiuc.dk/fjellhaug-paa-vej-til-institutionsakkreditering/