Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Akkreditering endeligt godkendt

Fjellhaug i Norge - og dermed også FIUC-DK i Danmark - har fået den norske konges endelige underskrift på, at man har opnået institutionsakkreditering i det norske universitetssystem.

Fjellhaug (FIH) i Norge – og dermed også danske FIUC-DK – er efter et grundigt og langvarigt arbejde på vej mod en institutionsakkreditering og dermed en bekræftelse af det akademiske niveau på uddannelsen.

En institutionsakkreditering fra det norske statslige akkrediteringsorgan NOKUT er et stempel på, at fagligheden er i orden på den uddannelse, der tilbydes. Med en institutionsakkreditering er Fjellhaug selv ansvarlig for kvaliteten af studierne på bachelorniveau, og de kan bl.a. selvstændigt oprette nye fag uden at skulle søge akkreditering for hvert enkelt fag først.

NOKUTs direktør Terje Mørland udtaler, at “Fjellhaug Internasjonale Høgskole er godt forberedt til å påta seg selvakkrediteringsretten de nå får.” Bemærk, at det norske ord “Høgskole” betegner en videregående uddannelse og ikke svarer til det danske ord “højskole”.

Selve arbejdet med institutionsakkrediteringen har både i Norge og Danmark været nyttig og skærpende for både studerende og ansatte. Akkrediteringen er utvivlsomt en milepæl for FIH og FIUC-DK, og den vil styrke uddannelsens status og muligheder på flere områder.

På baggrund af NOKUTs anbefaling om institutionsakkreditering har Fjellhaug nu fået den endelige underskrift på, at institutionsakkrediteringen er i hus: «Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Fjellhaug internasjonale høgskole som høyskole fra 12. januar 2018».

Læs mere her