Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Bachelor i praktisk teologi

Bachelor i praktisk teologi

Vil du arbejde med teologi og mennesker? Så tag en 3-årig bachelor i praktisk teologi med fag som sjælesorg, troslære, diakoni og mission.

Hør rektor Børge Haahr Andersen fortælle om den nye bacheloruddannelse, der går i gang 17. augutst 2020.

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Uddannelsen i praktisk teologi er beregnet for dig, som gerne vil

 • arbejde i en menighed eller en kristen organisation
 • arbejde med mission i Danmark eller udlandet
 • arbejde som fx kirke- og kulturmedarbejder (sognemedhjælper)
 • eller generelt blive klogere på teologi og mennesker

En 3-årig bachelor i Praktisk teologi er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller i missions- og organisationsarbejde i Danmark og i udlandet.

Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Bestået eksamen udløser godkendte ECTS-point.

Studieforløb

Her kan du se det anbefalede uddannelsesforløb.

Anbefalet studieforløb
1. studieår
efterår
RLE1001 Indføring
i Bibelen
BTM1002 Kirkehistorie
og konfessions-kundskab
BTM1501 Introduktion til praktisk teologi og missionsvidenskab
1. studieår
forår
BTM1004 VerdensreligionerneBTM1003 Troslære
og etik
PT1501 Bekendelse og efterfølgelse
2. studieår
efterår
TM2006 Jesus Kristus i
Bibelen, bekendelse
og kontekst
PT1502 Diakoni og
sjælesorg
Valgfag – se næste side
2. studieår
forår
BTM2009 MissionsteologiPT2002 Livssyn og kontekstualiseringRLE1007 Bibelfag
3. studieår
efterår
PT2003 Kristen formidling
og oplæring
PT2005 ApologetikValgfag – se næste side
3. studieår forårPT2004 Gudstjeneste- og menighedsledelse med praksisPT2001 Fra Bibel til
teologi
PT2005 Apologetik

Studieplan

Du kan læse mere om hvert enkelt fag i studieplanen, og under fagbeskrivelser. De fag, som begynder med RLE eller TM, er beskrevet i studieplanen for bachelor i teologi og mission. Alle fag er på 10 ECTS-point. Hent studieplanen her.

Valgfag

Den 3-årige bachelor i Praktisk teologi indeholder en række valgfag, sådan at du kan sammensætte uddannelsen efter dine egne interesser. Bemærk at ikke alle valgfag udbydes hvert år.

Vil du arbejde med mission, så kan du vælge:

 • Ikke-vestlig kirkehistorie TM2508
 • Evangelieforståelse og praksis TM1515
 • Missionspraksis med feltstudium TM1510
 • Kristen etik i mødet med tværkulturelle udfordringer TM2514

Vil du arbejde med børn, unge eller voksne i en menighed, så kan du vælge:

 • Børn, unge og kristen tro TM1514
 • Evangelieforståelse og praksis TM1515
 • Youth Ministry TM1507

Du kan vælge mellem følgende valgfag på 10 ECTS-point

TM1507 Youth Ministry
TM1510 Missionspraksis med feltstudium
TM1514 Børn, unge og kristen tro
TM1515 Evangelieforståelse og praksis
TM1516 International internship (volontørophold et halvt år i ikke-vestligt land) 30 ECTS
TM2507 Reformation og lutherdom
TM2008 Ikke-vestlig kirkehistorie
TM2509 Bacheloropgave
TM2511 Teologihistorie
TM2513 Apologetik og kirkens mission
TM2514 Kristen etik i mødet med tværkulturelle udfordringer
TM2516 Menneskesyn og gudsforståelse med udfra Søren Kierkegaards tænkning
TM2517 Jødedom, islam og buddhisme sammenlignet med kristen tro

Optagelseskrav

Find information om optagelseskrav og ansøgning her.

Praktisk

– Uddannelse og læseplads er gratis og foregår i DBIs lokaler
– Der kan pt. ikke ydes SU til uddannelsen. Færøske studerende kan dog modtage støtte fra Færøerne, og fra Sverige og Norge kan man medtage sin studiestøtte.
Stipendier: DBI tilbyder studielån 1. studieår samt stipendier fra og med 2. studieår for fuldtidsstuderende på både bacheloruddannelsen.
– DBI hjælper om muligt med at formidle kontakter mht. billige boliger, studiejobs og lignende.

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk). I Norge er der lidt andre valgmuligheder end i København, og derfor er dele af studieplanen kun relevant i Norge. De fag, du kan læse på bachelor i praktisk teologi på FIUC-CPH i København finder du i listen ovenfor. Bemærk, at der kan være danske varianter af pensum.

Hent en folder om uddannelsen

Studiehåndbogen

Skema

Kontakt

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.