Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Børge Haahr Andersen
Daglig leder af FIUC-CPH

Høgskolelektor i praktisk teologi

bha@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5501
boergehaahr1

Kompetenceområder

 • Nytestamente – især indledningsstof og evangelierne
 • Bibelsyn og bibelbrug
 • Homiletik og kirkelige handlinger
 • Praktisk teologi, især sjælesorg

Præsentation

I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig fra praksis til studier af praksis. Som KFS-sekretær i knap 6 år var jeg evangelist, apologet og formidler af kristen tro for unge studerende. Som præst i 13 år var jeg primært forkynder og formidler til gudstjenester, kirkelige handlinger og i det personlige møde med mennesker i Københavns Nordvestkvarter. I min præstetid arbejdede jeg med evangelierne og Lukasevangeliet med speciel henblik på det grundige tolkningsarbejde, der ligger bag forkyndelse og formidling. I en studieorlov arbejdede jeg med kirkelige handlinger. Som rektor og daglig leder har jeg siden 2005 i en lille kvote på cirka 20 % arbejdet med Ny Testamente og homiletik og skrevet en række faglige artikler inden for homiletik. Derudover har jeg en årrække undervist i homiletik og kirkelige handlinger og også gennem mødevirksomhed og foredrag undervist prædikanter rundt i landet i emner inden for forkyndelse og sjælesorg.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

Udvalgte publikationer

Bøger – Books

 • Åbne Bibelstudiegrupper – en introduktion. Credo 1992
 • Gør Jesus nogen forskel? Credo 1992
 • Lukasevangeliet i Dansk Bibelværk for menigheden. Lohse 1996
 • Se, din konge kommer. Prædikener til 1. tekstrække (11 trin-26 trin) Credo 1998
 • Lukas-evangeliet I og II. Credo, København 2001
 • Femogtyve tønder land nordvest for Paradis. København 2005
 • Evangeliet i Livets overgange. Logosmedia 2005
 • Ægte(fælles)skab. Ti teser om kirkens opgave. Logosmedia 2007
 • Fra Slumstrup Mark til Paradis. Logosmedia 2010
 • Duften af Edens have. Lohse 2016

Artikler til monografier og småskrifter – Articles for monographs and pamphlets

 • Bibelens lære om liv og død. Artikel i Dilemma. Kurt Christensen (red.) København 1995
 • Fra præstekravens synsvinkel. Artikel i Missionsfolk og Folkekirke. Dansk Luthersk Forlag. 1996
 • Prædikenvejledning i Præsteforeningens Blad, 1996-1997
 • Calmeyergatelinjen i dansk kirkeliv i 1990’erne. Artikel i bogen: ”De kirkelige konsekvenser af Folkekirkens læremæssige krise”. Kolon 1998
 • Jesu forståelse af frelse og fortabelse ifølge evangelierne. I bogen: Frelse og fortabelse. Historisk og aktuelt belyst. Semikolon nr. 4, Kolon Forlag. Århus 2004.
 • Om Jesu autoritet, apostlenes tradition og Lukas’ tobindsværk. Artikel i festskrift for Flemming Torben Kjær. ”Dansk Bibel-Institut 2009
 • Spis, drik og vær artikel. Artikel i Antologien “Tak for lån”. Lohse 2010
 • De kirkelige og teologiske konsekvenser af forslaget om vielsesritual for homoseksuelle par. Nordisk Teologi. E-bogsartikel. Juni 2010
 • Livsfangen Gert. Indledning til bogen af Gert Alvin Hansen. Livsfangen Gert Lohse 2013

Fagfællevurderede artikler – Peer Review Articles

 • ”Forståelse af erfaring i Luthers Prædikener”, s. 59-75. Fra Wittenberg til Verden. Martin Luther dengang og i dag. Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (Fredericia: Kolon 2019.)

 • Lov og evangelium i forkyndelsen for børn. I ”Barnetro og trosoplæring. Festskrift til Egil Sjaastad på 65.års dagen”. Trondheim 2014.
 • Guds forsyn. Et forsømt tema i sjælesorg og forkyndelse ved dødsfald og begravelse. Themelios Supplement vol 6 nr. 2. 2014.
 • Søren Kierkegaard som prædikant. Om prædikenen i spændingen mellem det erfaringsbaserede og det erfaringsstridige. Artikel i monografi om forkyndelse. Red. Jakob Olsen. Kolon forlag 2018.
 • At tolke og prædike over Jesu lignelser. Artikel i monografi om forkyndelse. Kolon Forlag 2018.

Nyeste produktion

2018

eMissio

 • Refleksioner over et menneske, der har mødt Jesus. Anmeldelse af to bøger af Charlotte Rørth. eMissio.net. 27.02.2018

Båndet

 • At leve i opstandelsens lys. Påskeartikel til Båndet, Luthersk Missions Højskoles elevblad nr 2.2018, s. 18-20

TilTro

 • Døden har en udløbsdato. Longread til Til Tro. 2. 2018, side 11-17. KFS’ studentermagasin, Kristelig Forbund for studerende.

dbi.edu

 • Guds Ord. Fundament for evangelisk luthersk tro. Boganmeldelse. DBIs hjemmeside. 17. maj 2018

Budskabet

 • Evangeliet til jantelovens børn og børnebørn, Budskabet nr 4. 2018

2017

Kristeligt Dagblad

 • 12.01.17. Når sandheden reduceres til en fodnote
 • 17.07.17 De liberale teologis projekt har spillet fallit.
 • 26.08 17. Vi fortsætter

Budskabet

 • Kristen tydelighed i dagens samfund nr 4.17

Tro og Mission

 • Hvad kan vi lære af Luther som prædikant. Kronik.
 • Nej. Jeg er ikke fundamentalist.

Til Tro, KFS

 • Nej, jeg er ikke fundamentalist

Indre Missions Tidende

 • Den som tror på Jesus har alt nr 13/2017
 • Den store palmesøndag nr 15/2017
 • Om hyrder og andre landstrygere nr 17.2017
 • Helligånden og den hullede hukommelse nr 21/2017
 • Jesus var mere til fest end til faste nr 25/2017
 • Vi er ikke frie nr. 33/2017
 • Jesus er os nær i det forkyndte ord nr 47/2017
 • Den tavse mands beretning nr 50-51/2017

Bibelnøglen

 • Rom 1-5. Kommentarer til 14 tekstafsnit.

eMissio.net

 • Calmeyergatelinjen gennem 100 år.

2016

Budskabet

 • Lov og evangelium for børn (januar 2016)
 • Vejen mellem afvejene i forkyndelse og teologi (oktober).

Til tro (KFS)

 • Nej, jeg er ikke Fundamentalist (dec.2016), bragt også på DBIs hjemmeside og i tidsskriftet www.eMissio.net

Liv i Troen (ELM)

 • Drik lidt vin for din mave. Om Timotius.

eMissio

 • Fire artikler. Velkommen til bladet eMissio.
 • Kroppen og Ånden I, Anmeldelse af Leif Andersens sjælesorg) samt kort Replik.
 • Anmeldelse af Kroppen og Ånden II
 • Ordet og Israel.
 • ”Ole Andersen: Slutspillet om Israel”. Boganmeldelse

Indre Missions Tidende

 • To artikler om Jesu død og opstandelse. Nr. 11 og nr. 35.

 

2015

Dansk tidsskrift for Teologi og Kirke

 • Februar: Anmeldelse af Flemming Kofod-Svendsen: Teologi og konsekvens

Kristeligt Dagblad

 • Må man være polemisk på prædikestolen. 12. marts
 • SU-styrelsen forskelsbehandler til skade for kirken. Kronik 25. marts
 • Fast grundlag og sund rummelighed. 15. juni
 • Skal frihed for nogle medføre tvang for andre. Kronik. Medforfatter 5. november
 • Sådan kunne den bedst mulige teologiske uddannelse se ud. 21. december

Tro og Mission

 • LM – de lærdes missionsforening. Kronik. Dec. 2015.

Budskabet

 • Helbredelse ved bøn – et pålideligt løfte. November 2015

Indre Missions Tidende

 • Den hjemløse og husejeren er 100 % afhængige af Gud. Prædiken nr 45/2015. IMT.

2014

Kristeligt Dagblad

 • 18.06 Kronik. En græsrodshyldest til verdens mest udbredte bog
 • 03. 12 Kommentar: Rigtige mænd har en høj etik

Indre Missions Tidende

 • Januar 2014: Bibelen og Koranen
 • Maj 2014: Hvad gør vi ved de fyldte kirker, men tomme prædikestole. Artikel

Tro og Mission

 • Dec. 2014: Artikel om Kommunikation i parforhold, skrevet sammen med Mette Haahr Andersen.

Budskabet

 • Nr. 1, 2014: Guds ord til det lidende menneske
 • Nr. 6 2014: Kristen identitet med rødder og vinger

Til tro, KFS

 • Da paradiset sænkede sig over Lund. Artikel

2013

Kristeligt Dagblad

 • 27.06. To historiske spor i dansk kirkeliv. Skrevet sammen med Henrik Højlund
 • 31.08. Ufin kobling mellem Putin og modstanderne af det kønsneutrale ritual

Præsteforeningens Blad

 • Februar 2013: Kritisk anmeldelse af Kaj Mogensens troslære: Frelse og fortabelse

Budskabet

 • Kristen i et materialistisk samfund

Til Tro: KFS

 • ”Sig det med ritualer”

Indre missions Tidende

 • Prædiken.Tre slags jul

Uddannelse - Education

 • 2015 Adjunktpædagogisk grundkursus
 • 2006 Almen lederuddannelse, Niels Brock
 • 2004. Uddannet underviser på parkurser under konceptet prep.dk
 • 1978 -1986: cand.theol.

Ansættelser – Employments

 • Rejsesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende 1987-1992
 • Sognepræst ved Emdrup Kirke 1992 -2005
 • Rektor på DBI: september 2005 og fra 2012 tillige daglig leder på Fjellhaug International University College, Danmark

Tillidshverv - Positions of Trust, Honours and Awards

 • Medlem af KFSs landsledelse 1993-2000
 • Medlem af Evangelisk Luthersk Netværk – Storkøbenhavn fra 2000
 • Medlem af DBIs styrelse 2004-2005
 • Medlem af repræsentantskabet for Evangelisk-Luthersk Netværk i Danmark fra 2005
 • Pastoral vejleder for Evangelisk Luthersk Netværk fra 2012

Forskergrupper

 • Helsjönfællesskabet – mødes hvert andet år i ulige år
 • Det nordiske rektormøde – mødes i lige år
 • Forskersamlinger på Dansk Bibel-Institut – 4 samlinger pr. år.

 


Udgivelser