Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Carsten Elmelund Petersen
Førsteamanuensis i systematisk teologi

cep@fiuc.dk
Tlf.: 2344 5622
carstenelmelundpetersen

Primære kompetenceområder

– Systematisk teologi
– Teologisk etik
– Tværkulturel etik
– Dansk systematisk teologi efter 1900
– Tolkning af Jesu døds betydning
– Filosofihistorie

Præsentation

Min hovedinteresse er teologisk etik i mødet med tidens udfordringer. Indadtil er udfordringen, at den teologiske etiks egenart bliver bevaret, og udadtil må den teologiske etik forholde sig til filosofiske strømninger, andre religiøst begrundede formere for etik, f.eks. jødisk og muslimsk etik, samt et af de store emner, der præger etikdebatten de sidste 50 år, nemlig forholdet mellem det universelle og det kontekstuelle i etikken.

Aktuelt har jeg arbejdet med helliggørelsesopfattelsen hos danske Luther-tolkere som Lerfeldt, Prenter og Horstmann. Det vil blive publiceret i fagfællebedømte artikler. Min forskning i transkontekstuel etik og globaletik vil suppleret med et par fagfællevurderede artikler.

 

Produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

Udvalgte publikationer

Rapporter

 • Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de danske biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, (Fredericia: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, m.fl. 1996).
 • Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! – En kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia: Forlagsgruppen Lohse 2015), E-bog.

Afhandling

 • Carsten Elmelund Petersen: Troens gerning. Forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske udgangspunkt, (Oslo: Solum Forlag 1997).

Festskrifter

 • Carsten Elmelund Petersen (red.): Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær,  (Hillerød: LogosMedia 2009).

Artikler

 • Carsten Elmelund Petersen: Porvoo-dokumentet – fremskridt eller tilbageslag? Præsteforeningens Blad 1995/9, pp. 190-194.
 • Carsten Elmelund Petersen: ‘TRO OG DYDIGHED Hans Nielsen Hauge mellem oplysning og pietisme – med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814’, Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, 1/1996, pp.3-21.
 • Carsten Elmelund Petersen: Etik mellem Luther og Barth. En analyse og vurdering af N.H. Søes teologiske etik, Dansk Teologisk Tidsskrift 2/1996, pp. 106-124.
 • Carsten Elmelund Petersen: Luthersk nej til Porvoo i Danmark, Fast Grunn 6/1996, pp. 364-368.
 • Carsten Elmelund Petersen: Homoseksualitet og biseksualitet – et umage par. En kritisk analyse af 25 års dansk kirkelig debat om homoseksualitet,    i Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten, (Fredericia: Den kirkelige forening for Indre Mission i Danmark m.fl. 1996), pp. 7-39.
 • Carsten Elmelund Petersen: Ordets og Åndens etik. En analyse af Leiv Aalens etik, Tidsskrift for Teologi og Kirke 1/1997, pp. 1-23.
 • Carsten Elmelund Petersen: Apologetikkens mulighed og begrænsning – belyst ud fra Erik Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning, i: Teologi for tanken og troen. Festskrift til Aksel Valen-Sendstad 65 år, (Aarhus: Kolon 1997), pp. 163-179.
 • Carsten Elmelund Petersen: Troens etik – Et bidrag til debatten om skabelsesetik og/eller gudsrigeetik – belyst ud fra Erik Pontoppidans teologi, Nemalah 3.-4./1997 (Særudgave i anledning af DBI’s 25-års jubilæum), København 1997,3-24.
 • Carsten Elmelund Petersen: Hans Nielsen Hauge – Én kaldsoplevelse blandt flere, Fast Grunn 6/1997, pp. 380-385.
 • Carsten Elmelund Petersen: Viljen, troen og dyden – Om den danske oplysnings indflydelse på Hans Nielsen Hauge, Præsteforeningens Blad 1998/25, pp. 566-574.
 • Carsten Elmelund Petersen: Livets bud og etikken, Fast Grunn 1998, pp. 246-249.
 • Carsten Elmelund Petersen: Etik i Gisle Johnsons kølvand – status ved et 100årsjubilæum, Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2000, pp. 75-81.
 • Carsten Elmelund Petersen: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – En vurdering af den endelige version af et katolsk-luthersk dokument, i: Lars Jensen, Peter Olsen og Jens Jørgen Rasmussen (red.): Teologi med hjertet – Festskrift til Niels Ove Vigilius, (København: Dansk Bibel-Institut 2001, pp. 142-156.
 • Carsten Elmelund Petersen: Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven? http://www.see-j.net/Hiphil → vol.1 (2004) → Conference Papers (pp.1-10).
 • Carsten Elmelund Petersen: Frygt og Bæven – Om det eksegetisk holdbare og udfordrende i Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22, http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-9).  http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121
 • Carsten Elmelund Petersen: Helliggørelsen – Sejr over synden?      http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-7).    http://www.see-j.net/Default.aspx?tabid=121
 • Carsten Elmelund Petersen: Det kristne liv på jorden, i: Sverre Bøe (red.): Teologen Carl Fr. Wisløff – En antologi hundre år etter hans fødsel, (Oslo: FMH-forlaget 2008), pp. 99-111.
 • Carsten Elmelund Petersen: Kaldet til etik – Hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm, i: Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009), pp. 251-276.
 • Carsten Elmelund Petersen Samkønnet sex i historisk lys (38 sider)   Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/110/97
 • Carsten Elmelund Petersen: Hyperåndelighed uden jordforbindelse – Om samkønnet sex – og slægtens og åndens samhørighed (27 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/111/98
 • Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Høringssvar til Rapporten om folkekirken og registreret partnerskab (6 sider).
 • Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Et dramatisk skridt med alvorlige konsekvenser, kronik Kristeligt Dagblad 14. december 2010.
 • Carsten Elmelund Petersen: Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen! – Om folkekirken og registreret partnerskab, december 2010 (14 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/120/107
 • Carsten Elmelund Petersen Fra Jordrystelsen til evighedens forandring i: Villy Jakobsen m.fl. Søren længe leve! 10 taler til en 200-årig, Logosmedia 2013, pp. 83-90.
 • Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration, Dansk Teologisk Tidsskrift 3/2013, pp. 21-39.
 • Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 pp. 303-314.
 • Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos vol. 6, nr 2/2013, pp. 33-47.
 • Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.
 • Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power, Theophilos vol. 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.
 • Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk? Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 1/2015, pp. 21-37.
 • Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel? i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.
 • Carsten Elmelund Petersen, Henrik Højlund, Flemming Baatz Kristensen, Børge Haahr Andersen og Hans-Ole Bækgaard: Skal frihed for nogle medføre tvang for andre? Kronik i Kristeligt Dagblad 4. november 2015.
 • Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! – En kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia: Forlagsgruppen Lohse 2015), pp. 1-55. E-bog (gratis) Tilgængelig på: http://lohse.dk/kaerligheden-glaeder-sig-ikke-over-uoverensstemmelse.html
 • Carsten Elmelund Petersen: Monoteistiske brikker til etikkens puslespil Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017/01/ 44 årgang, pp. 53-67  https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27208
 • Carsten Elmelund Petersen: Religionsfriheden er ikke hvad den engang var Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskab årgang 71, 1/2017, p. 32-45 http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/4_%231_2017_Carsten%20Elmelund%20Petersen_Religionsfriheden.pdf
 •  Carsten Elmelund Petersen: Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb Theophilos vol 9 nr. 1, 2017, s. 30-43.
 • Carsten Elmelund Petersen: Guds bud gælder både i åndeligt og verdsligt regi: Toregimentelæren i aktuel belysning, Budskabet 4/2017, s. 14-17.
 • Carsten Elmelund Petersen, Funktionel antinomisme – før og nu, i: Jakob Valdemar Olsen, Den kristne forkyndelse: Teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden, (Fredericia: Kolon 2018), ss. 210-254.

Redigerede publikationer

 • Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de danske biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, (Fredericia: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, m.fl. 1996).
 • Carsten Elmelund Petersen (red.): Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009).
 • Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (red.), Fra Wittenberg til verden – Martin Luther dengang og i dag (Fredericia: Kolon 2019).

 

Aktuelle publikationer

 • Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration, Dansk Teologisk Tidsskrift3/2013, pp. 21-39.
 • Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 pp. 303-314.
 • Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos 6, nr 2/2013, pp. 33-47.
 • Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskapnr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.
 • Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power, Theophilos 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.
 • Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk? Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap1/2015, pp. 21-37.
 • Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel? i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.
 • Carsten Elmelund Petersen: Monoteistiske brikker til etikkens puslespil Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017/01/ 44 årgang, pp. 53-67  https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27208
 • Carsten Elmelund Petersen: Religionsfriheden er ikke hvad den engang var Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskab årgang 71, 1/2017, p. 32-45http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/4_%231_2017_Carsten%20Elmelund%20Petersen_Religionsfriheden.pdf
 • Carsten Elmelund Petersen: Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb Theophilos vol 9 nr. 1, 2017, s. 30-43.
 • Carsten Elmelund Petersen, Funktionel antinomisme – før og nu, i: Jakob Valdemar Olsen, Den kristne forkyndelse: Teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden, (Fredericia: Kolon 2018), ss. 210-254.
 • Carsten Elmelund Petersen, ”Åndens kamp mod kødet”, i: Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (red.), Fra Wittenberg til verden – Martin Luther dengang og i dag (Fredericia: Kolon 2019),  188-210.

Uddannelse

 • Cand.theol. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1991.
 • Ph.d. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1995.
 • Norsk førsteamanuensis 2002
 • Dansk lektor 2002

Ansættelser

 • Forskningsstipendiat Forskerakademiet 1992-1993
 • Studieophold Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo 1992-1993.
 • Adjunkt i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut 1993-2002.
 • Lektor i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut fra 2002.
 • Studieleder ved Dansk Bibel-Institut/University of Wales 2010-2012.
 • Konstitueret sognepræst i den danske folkekirke 2013 (4½ måned)
 • Førsteamanuensis ved Fjellhaug International University College Denmark fra 2012.

Forskningsgrupper

 • Helsjönsamarbejdet
 • Nordisk systematikerseminar

NYERE FAGFÆLLEVURDEREDE FORSKNINGSARTIKLER

 • Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration, Dansk Teologisk Tidsskrift3/2013, pp. 21-39.
 • Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 pp. 303-314.
 • Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos 6, nr 2/2013, pp. 33-47.
 • Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskapnr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.
 • Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power, Theophilos 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.
 • Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk? Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap1/2015, pp. 21-37.
 • Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel? i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.
 • Carsten Elmelund Petersen: Monoteistiske brikker til etikkens puslespil Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017/01/ 44 årgang, pp. 53-67  https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27208
 • Carsten Elmelund Petersen: Religionsfriheden er ikke hvad den engang var Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskab årgang 71, 1/2017, p. 32-45 http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/4_%231_2017_Carsten%20Elmelund%20Petersen_Religionsfriheden.pdf
 • Carsten Elmelund Petersen: Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb Theophilos vol 9 nr. 1, 2017, s. 30-43.
 • Carsten Elmelund Petersen, Funktionel antinomisme – før og nu, i: Jakob Valdemar Olsen, Den kristne forkyndelse: Teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden, (Fredericia: Kolon 2018), ss. 210-254.
 • Carsten Elmelund Petersen, ”Åndens kamp mod kødet”, i: Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (red.), Fra Wittenberg til verden – Martin Luther dengang og i dag (Fredericia: Kolon 2019),  188-210.

Udgivelser