Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Christian Schøler Holmgaard
Adjunkt i Ny Testamente. Ph.d.

csh@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5506

Kompetenceområder 

Matthæusevangeliet 

Nytestamentelig Eksegese 

De Synoptiske Evangelier 

Eskatologi 

Generel præsentation 

Min hovedkompetence ligger i Matthæusevangeliet. Der har jeg særligt fokuseret på frelsesforståelsen og den eskatologiske forventning i Matthæusevangliet. Arbejdet med Matthæusevangeliet har også givet anledning til at sammenligne Matthæus med de øvrige evangelier og her har forskellige og ligheder imellem de synoptiske evangelier i høj grad min interesse i et forsøg på at analysere teologien hos de tre evangelister. 

 

UDDANNELSE 

2003 Matematisk student fra Vestjysk Gymnasium Tarm 

2003-2004 Student på Kirsteligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC) 

2007 Bachelor i teologi fra Missionshøgskolen i Stavanger, Norge 

2012 Cand.theol fra Københavns Universitet 

2018 Ph.d. fra VU University, Amsterdam (Ny Testamente) 

ANSÆTTELSER 

2009 Kortidsmissionær for Dansk Etiopier Mission i Etiopien 

2016 Sognepræst i Apostelkirken, Vesterbro Sogn 

2017-2019 Missionær for Promissio i Etiopien 

2019- Førsteamanuensis i Ny Testamente ved Fjellhaug International University College – CPH 

SPECIALISERING 

2011-2012 Speciale om ”Lov, Retfærdighed og Dom efter Gerninger – en undersøgelse af forholdet mellem frelse og gerninger i Matthæusevangeliet med udgangspunkt i Matt 5,17-20” 

2013-2018 Ph.D-afhandling med titlen: ”On Earth as it is in Heaven – New Creation in Matthew’s Gospel” 

TILLIDSHVERV 

2019- Medlem af Dansk Missionsråds bestyrelse 

MEDLEMSKABER 

Evangelical Theological Society 

Helsjön-samarbejdet 

Society of Biblical Literature 

Tekst møter tekst 

 

PERSONLIGT 

Gift med Katrine Schøler Holmgaard 

Far til Laura, Bertha og Viggo. 

 

FAGFÆLLEVURDEREDE PUBLIKATIONER – PEER REVIEW PUBLICATIONS 

“Som i himmelen således også på jorden – om Himmeriget og den skabte verden i Matthæusevangliet”. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 45, nr. 2 (25. juni 2018): 101-120. 

ARTIKLER – ARTICLES 

Giv afkald på din ret!, DBI-posten. Oktober, 2015. 

Et barn er født i Brøndbyøster, Til Tro, nr. 4, december 2018 

Refleksioner over Jesus som frelser i etiopisk kontekst, eMissio, årgang 4, 2019, 37-41. http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/5 

Kronik: Mand og kvinde er lige og supplerer menigheden, Tro og Mission 4, 2020 

Forsoningen i Matthæusevangeliet, DBI-posten. September 2020 

 

FOREDRAG – PAPERS 

  1. januar 2020 – ”Den nye skabelse i Matthæusevangeliet” – Tiltrædelsesforelæsning på FIUC-CPH

ANDET – OTHER 

2012 Speciale: ”Lov, Retfærdighed og Dom efter Gerninger – en undersøgelse af forholdet mellem frelse og gerninger i Matthæusevangeliet med udgangspunkt i Matt 5,17-20” http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/108 

2018 Ph.D-afhandling med titlen: ”On Earth as it is in Heaven – New Creation in Matthew’s Gospel” https://research.vu.nl/en/publications/on-earth-as-it-is-in-heaven-new-creation-in-matthews-gospel