Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Finn Aa. Rønne
Professor i kirke-og missionshistorie, dr. theol.

finn@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5507
oddrunogfinnroenne

Kompetenceområder

 • Ikke-vestlig kirkehistorie
 • Missionshistorie
 • Vækkelsesbevægelsernes historie
 • Etiopisk samfund og kultur
 • Etiopisk historie
 • Fundamentalisme
 • Historiografi og historisk metodologi

 Præsentation

Min forskning og publicering falder inden for to hovedområder:

 • Etiopisk kirkehistorie
 • Skandinavisk vækkelseshistorie, særligt i relation til den nyevangeliske bevægelse

Forskningen i etiopisk kirkehistorie inkluderer også missionshistorie og etnomusikologi. I udgangspunktet blev der fokuseret på to sydetiopiske områder, Wolaita og Kambata/Hadiyya, men perspektivet er efterhånden udvidet til at omfatte hele Etiopien. Det er tværfagligt anlagt, idet jeg også har betjent mig af samfundsvidenskabelige metoder ved indsamlingen af kildemateriale og ligeledes inddrager samfundsvidenskabelige teoridannelser i fortolkningen af materialet. Dermed omfatter forskningsområdet også etiopisk samfund og kultur.

Forskningen i skandinavisk vækkelseshistorie fokuserer særligt på nyevangelismen, som er den bevægelse i skandinavisk kirkeliv, der er udgået fra den svenske vækkelsesprædikant, C.O. Rosenius. Der er tale om både kirkehistorisk og teologihistorisk forskning. Kirkehistorisk ligger vægten på bevægelsens udbredelse i Danmark og forbindelserne til de andre skandinaviske lande. I den teologihistoriske forskning søges nyevangelismens rødder i lutherdom, pietisme og herrnhutisme klarlagt, idet der specielt fokuseres på den lære om universel retfærdiggørelse, som har spillet en stor rolle inden for den nyevangeliske bevægelse.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

Udvalgte publikationer

Etiopisk kirkehistorie

 • Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus som luthersk kirke – teologi og forkyndelse vurderet ud fra centrale temaer i luthersk teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017; Volum 44 (3), s. 209-225.
 • Conversion and Proselytisation in Southern Ethiopia – a Historical and Comparative Perspective. In Ficquet, E. and Hassen, Ahmed (Eds.), Movements in Ethiopia, Ethiopia in Movement: Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies [= PICES18], Vol. 1, s. 89-101. Los Angeles: CFEE, IEA and Tsehay Publishers 2013.
 • Dåb og omvendelse – i spændingen mellem teologisk tradition, afrikansk kultur og det bibelske materiale. i Børge Haahr Andersen, Peder Østergaard Jensen og Carsten Elmelund Petersen, Troen, teksten og konteksten. Festskrift til Torben Kjær, s. 22-40. København 2009.
 • Kolonialisme og mission i Sydetiopien. 1066 – Tidsskrift for Historie, årgang nr.2, juni 2007. 27-37.
 • Christianity in the Dynamics of South Ethiopian Societies and Cultures: Kambbaata-Hadiiyya. in KATSUYOSHI FUKUI, EISEI KURIMOTO, and MASAYOSHI SHIGETA (Eds.), Ethiopia in Broader Perspective: Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies, Volume III, 133-148. Kyoto 1997.
 • The Scramble for Southern Ethiopia. Sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien. Misjon og Teologi. Årsskrift for Misjonshøgskolen, årgang 1997, 34‑55. Stavanger.
 • 1994-2001. Følgende artikler i Den Store Danske Encyklopædi: Dansk Ethioper Mission, Det Danske Missionsselskab, Etiopien (religion), Den Etiopisk Ortodokse Kirke, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Frumentios, Johannes 4., Haile Sellasie I, Lalibela, Lebna-Dengel, Menelik 1., Menelik 2., Bone Falch Rønne, Svenska Kyrkans Mission, Svenska Missionsförbundet, Theodor II, Zara-Ya’gob, Zagwedynastiet.

Skandinavisk vækkelseshistorie

 • Rosenius og Danmark. I Carl Olof Rosenius: Teolog, författera, själavådare, redigeret af Larsolov Eriksson & Torbjörn Larspers. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag 2016, s. 141-157
 • Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelseskultur, belyst ud fra C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse. i Sixten Ekstrand (red.), Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden, Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi nr.49, 42-51. Åbo 2006.
 • C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Lærte C.O.Rose­nius universel retfærdiggørelse? København 1990.

TEOLOGISK FORSKNING og undervisning

 • Hvad er fremtiden for kirkelig teologisk forskning og undervisning i Danmark? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2011; Volum 38 (4), s. 33-44 (sammen med Jakob Olsen og Jens Bruun Kofoed)
 • Det begyndte i København. Tværkulturel teologisk uddannelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2010; Volum 37

AFHANDLINGER

 • Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974. København: Akademisk Forlag 2002.
 • Ato Birru Dubales uafhængige kirkebevægelse i Wolaita, Etiopien. Prisopgave ved Københavns Universitet, 1989. 180 pp. i fotokopi.

 

NYESTE PUBLIKATIONER

Fagfællevurderet

 • Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus som luthersk kirke – teologi og forkyndelse vurderet ud fra centrale temaer i luthersk teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017; Volum 44 (3), s. 209-225.
 • The Scramble For Southern Ethiopia – sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien. eMissio 2017; Volum 2, s. 28-53
 • Rosenius og Danmark. I Carl Olof Rosenius: Teolog, författera, själavådare, redigeret af Larsolov Eriksson & Torbjörn Larspers. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag 2016, s. 141-157
 • Conversion and Proselytisation in Southern Ethiopia – a Historical and Comparative Perspective. In Ficquet, E. and Hassen, Ahmed (Eds.), Movements in Ethiopia, Ethiopia in Movement: Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies [= PICES18], Vol. 1, s. 89-101. Los Angeles: CFEE, IEA and Tsehay Publishers 2013.

Breddeformidling

 • Vores protestantiske fætre. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2017; Volum 153 (4), s. 30-33.
 • Kristus døde for os og lever i mig. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2016; Volum 152 (3), s. 10-13
 • Rosenius – hvad kan vi bruge ham til i dag? Liv i Troen 2016 (5), s. 6-8
 • Rosenius – hvad kan vi bruge ham til i dag? DBI-posten 2016 (5) s. 6-8
 • Ansgar – Nordens apostel. DBI-posten 2015 (6), s. 8-9

UDDANNELSE

 • 1978 Studentereksamen fra Rønne Statsskole.
 • 1988 Studieophold ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.
 • 1988 Deltagelse i udvidet kursus i missionsvidenskab ved Uppsala Universitet.
 • 1989 Besvarelse af prisspørgsmål i afrikansk kirkehistorie: Ato Birru Dubales uafhængige kirkebevægelse i Wolaita, Etiopien. Belønnet med Kø­benhavns Universitets guldmedalje.
 • 1990 Praktisk-teologisk uddannelse ved Pastoralseminariet i København.
 • 1991 Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet.
 • 1991-1994 Ph.d.-studerende ved Københavns Universi­tet.
 • 1992 Visiting scholar ved Northwestern University (USA), Program of African Studies med studier i afrikansk historie, samt antropologisk og historisk metodologi.
 • 1992-1994 Visiting scholar ved Addis Ababa University med sprog- og litteraturstudier og feltarbejde i det sydlige Etiopien.
 • 2002 Dr.theol. fra Københavns Universitet.
 • 2002 Adjunkt Pædagogisk Uddannelse.
 • 2019 Professorgodkendt

ANSÆTTELSER

 • 1980 Lærervikar på Løgumkloster Efterskole.
 • 1982 Lærervikar på Hedemølle Efterskole.
 • 1991-1995 Kandidatstipendiat ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.
 • 1998-2002 Lektorvikar i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.
 • 2002- Lektor i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.
 • 2002 Amanuensis ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
 • 2008-2014 Gæstelærer på Luthersk Missions Højskole.
 • 2008 Konstitueret sognepræst ved Ny Kirke, Bornholm.
 • 2009 Konstitueret sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm.
 • 2011 Konstitueret rektor ved Dansk Bibel-Institut
 • 2010- Gæstelektor på Ethiopian Graduate School of Theology.
 • 2012- Førsteamanuensis i Kirke- og Missionshistorie ved Fjellhaug International University College, Denmark.
 • 2019 Professor i kirke- og missionshistorie

KONFERENCER

 • Kirkehistorisk symposium: Rosenius 1816-2016 – teolog, författare, själavårdare. Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, februar 2016. Præsentation af paper.
 • Fagdage om diakoni. Fjellhaug Konferencecenter Oslo, april 2014. Foredrag.
 • Konference om ’Nyevangelismen i Danmark’. Bjerringbro Danmark, februar 2014 (arrangør og leder). 2 foredrag.
 • Konference om ‘Christian Congregational Music – Local & Global Perspectives’. Ribon College Cuddesdon, Oxford, august 2013. Præsentation af paper.
 • The 18th International Conference of Ethiopian Studies. Dire Dawa Etiopien, oktober-november 2012. Præsentation af paper.
 • Konference i regi af Nätverket för nordisk väckelsehistorisk forskning (Nordveck): Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden. Christiansfeld, august 2005. Præsentation af paper.
 • The 13th International Conference of Ethiopian Studies. Kyoto Japan, Dec. 1997. Præsentation af paper.
 • Symposium om ‘The Impact of European Missions on Ethiopian Society’. Lund University, august 1996. Præsentation af paper.

FORSKERGRUPPER

 • Yale-Edinburgh Group on the History of the Missionary Movement and World Christianity
 • Helsjösamarbejdet (Menighedsfakultetet i Århus, Fjellhaug International University College, Theological Institute of Finland, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut).
 • NORDVECK (Nätverket för nordisk väckelsehistorisk forskning).
 • International etnomusikologisk forskergruppe, der arbejder med etiopisk kristen sang og musik.
 • Leder et netværk omkring forskningen af Ny-evangelismen i Danmark.