Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Nicolai Techow
Førsteamanuensis i Ny Testamente

nt@fiuc.dk
Tlf.: 60 81 93 31

Kompetenceområde

 • Ny Testamente
 • Paulus
 • Græsk
 • 1. Petersbrev
 • Bibelteologi

Præsentation

Min primære specialisering ligger ind til videre inden for paulinsk teologi, herunder særligt hans lovforståelse og retfærdiggørelseslære. Nært forbundet med disse temaer er Paulus’ læsning af GT. Beskæftigelsen med denne har gjort mig meget interesseret i NT’s læsning og brug af GT i det hele taget, ikke mindst som et centralt problemfelt for bibelteologien.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

Udvalgte publikationer

 • ”Guds suverænitet og det onde i NT,” Theofilos Supplement 6 (2014): 287-309.
 •  “Review of: Brian Vickers, Jesus’ Blood and Righteousness. Paul’s Theology of Imputation,” Scandinavian Evangelical E-Journal for New Testament Studies 1 (2010): 22–27.
 •  “N.T. Wright’s Paulussyntese. En Eklekstisk Præsentation Og Evaluering,” Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 36 (2009): 59–72. 
 • Paulus’ teologi om loven i Rom 1:18-3:20. En Undersøgelse af Paulus’ lovforståelse i Rom 1:18-3:20 med udgangspunkt i E.P. Sanders’ og H. Räisänens fortolkninger. København: Arken Tryk: 1998. (opr. speciale ved KU).

Nyeste publikationer

 • “Anmeldelse Af: Moseloven – Det Magtesløse Ord Fra Gud,” Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 45 (2018): 75–78
 • ”Guds suverænitet og det onde i NT,” Theofilos Supplement 6 (2014): 287-309.

Uddannelse

1992-2000       Stud.theol. ved Københavns Universitet
1996-97           NT-studier ved Trinity Evangelical Divinity School

2000                Cand.theol. fra Københavns Universitet
2004                Ph.d. fra Københavns Universitet (Ny Testamente)

Ansættelser

2000-2003     Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2004              Kundekonsulent i Excellent SNT

2004-2008    Studiekoordinator ved Dansk Bibel-Institut

2006-             Adjunkt i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

2012-             Førsteamanuensis i Ny Testamente ved Fjellhaug International University College – DK

Forelæsninger

 • ”Jeg er ikke kommet for at nedbryde men for at opfylde” – om lovforståelsen i Bjergprædikenen (MT 5:17-48). Foredrag ved Januarkursus om bjergprædikenen, København, 26. januar 2018.
 • ”Guds suveræne forsyn og det onde i NT”. Foredrag ved konference om Guds forsyn og det onde, København 29-30. November, 2013. http://moodle.dbi.edu/pluginfile.php/1315/mod_folder/content/0/NicolaiRafaelTechow.mp4?forcedownload=1
 • ”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen: Opstandelseshåbet hos Paulus”. Foredrag ved Teolkursus på Menighedsfakultetet, Århus, 18. januar, 2011.

Forskergrupper

 • Collegium Biblicum
 • Evangelical Theological Society
 • Helsjönsamarbejdet
 • Society of Biblical Literature
 • Tekst Møter tekst