Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Enkeltfag - Åben uddannelse i kristendom

Enkeltfag - Åben uddannelse i kristendom

Enkeltfag 2017-2018

Dette er en mulighed for dig, der gerne vi bruge tid på at fordybe dig i bibelen og evt. kombinere det med en anden uddannelse.

Her kan du vælge en række fag, der giver

  • en solid indføring i kristen tro
  • indblik  i andre religioner og livssyn
  • kompetencer i formidling
  • viden om tværkulturel kommunikation
  • indblik i missionstænkning

Enkeltfag

Du kan tage et eller flere enkelt fag fra vores studieplan for at supplere din igangværende uddannelse eller hvis du ønsker at fordybe dig i et teologisk emne. Det er også muligt at sammenstykke et helt bachelorstudium ved at tage enkeltfag over en årrække. Bestået eksamen i enkeltfag udløser godkendte ECTS-point. Optagelseskravene svarer til optagelseskrav for bacheloruddannelsen. Du kan blive optaget på enkeltfag ved at søge om optagelse før starten af et nyt semester.

Fjernstuderende

De fleste enkeltfag kan tages som fjernstuderende, hvor man følger undervisningen via lydfiler og videoer.

Åben uddannelse i kristendom

Åben uddannelse i kristendom er et helt års fuldtidsstudier i teologi og mission. Bestået eksamen i uddannelsens fag udløser godkendte ECTS-point. Optagelseskravene svarer til optagelseskrav for bacheloruddannelsen.

Der optages nye hold på Åben uddannelse i kristendom hvert år i august.

Fagbeskrivelser

Se hvilke fag, du kan tage på uddannelsen uden at have særlige forudsætninger, som fx græsk eller hebraisk. Folder om enkeltfag 2017-2018

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk).

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer, samt brug af Studentweb og Fronter.

Skema

Kontakt studiekoordinator

Opbyg dine kompetencer

Uddannelsen kan kombineres med en række andre uddannelser. På en række SU-godkendte universitetsuddannelser kan man vælge enkeltfag fra Åben uddannelse i kristendom som valgfag.

En række fag i studieplanen er særligt aktuelle for både  lærerstuderende og lærere – fx i forbindelse med undervisning i faget Kristendom eller om filosofi.

Praktisk

Der kan søges om læseplads på Dansk Bibel-Institut, hvor uddannelsen foregår. Der kan ikke opnås SU eller stipendier under uddannelsen.

Fjellhaug International University College, Norge

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Fjellhaug International University College, og uddannelsen er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.