Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Bachelor i teologi og mission

Vil du være præst eller arbejde med mission?

Bachelor i teologi og mission

Vil du være præst eller forkynder? Så læs en bachelor i teologi og mission fra FIUC-CPH.

3-årig bacheloruddannelse i teologi og mission

En 3-årig bachelor i teologi og mission er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller i missionsarbejde i Danmark og i udlandet.

Uddannelsen kan også kombineres med en overbygning indenfor et andet fag på universitetet.

Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året og indeholder en række valgfag, der gør det muligt at målrette den efter dit behov.

Vil du være præst?

Vil du være cand.theol. med adgang til embede i folkekirken så vælg en 3+1+2 mulighed:

  • Læs en 3-årig bachelor i teologi + 1 tillægs år med særlige valgfag på FIUC-CPH i København
  • Læs 2 års kandidatstudier inklusive speciale på Det Teologiske Fakultet i København

Optagelse

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Studieforløb

Hvis du ønsker at fortsætte med kandidatstudiet i teologi ved Københavns Universitet anbefaler vi følgende tillægsår:

Fortsæt med en master i teologi

Du har mulighed for at læse 5 år på FIUC. Efter et 3-årigt bachelorstudium kan du fortsætte med en 2-årig masteruddannelse i teologi som ikke-nærværsstuderende på FIUC (Norge). FIUC-CPHs undervisere tilbyder støtteundervisning, studiegrupper og vejledning i masterforløbet.

Hent en folder om uddannelsen

Fagbeskrivelser

Se hvilke fag, du kan tage på uddannelsen.

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk).

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer, samt brug af programmer.

Skema

Brug din uddannelse

Bachelorgraden giver adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Bacheloruddannelsen kan kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog etc.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

  • Præst (kræver yderligere 2 års studier ved Det Teologiske Fakultet)
  • Missionær
  • Menighedsmedarbejder
  • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
  • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik betyder, at de studerende kan trække på et stort netværk af kontakter og samarbejdskirker. Det åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

Praktisk

  • Uddannelse og læseplads er gratis, men det forventes, at de studerende tager del i praktiske gøremål på institutionen.
  • Der kan pt. ikke ydes SU til uddannelsen. Færøske studerende kan dog modtage støtte fra Færøerne, og fra Sverige og Norge kan man medtage sin studiestøtte. Dansk Bibel-Institut (DBI) tilbyder billige studielån på 1. studieår samt stipendier fra 2. studieår for danske fuldtidsstuderende.
  • Derudover vil DBI i det omfang, det er muligt, prøve at formidle kontakter mht. billige boliger, studiejobs og lignende.

Fjellhaug International University College, Norge

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Fjellhaug International University College, og uddannelsen er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.

Send os en email