Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser efteråret 2019

Fagbeskrivelser efteråret 2019

Fag der med sikkerhed undervises i 

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag.

Gammeltestamentlig hebraisk

TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk
20 ECTS-point

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå Det gamle Testamente på originalsproget. Faget vil give en introduktion til de grundlæggende elementer i hebraisk grammatik og et indledende møde med GT-tekster. Der vil også gives en indføring i brugen af det eksegetiske program Logos Bible Software.

Latin

TM1502 Latin 
20 ECTS-point

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå centrale teologiske tekster på grundsproget. Faget vil give en grundlæggende forståelse af det latinske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Det undervises både i formlære og syntaks, og et grundlæggende ordforråd vil blive indøvet.

Indledning til NT og Galaterbrevet

TM2503 Indledning til NT og Galaterbrevet
10 ECTS-point

Forudsætter at TM1003 eller tilsvarende er bestået. Faget består af to dele og giver en indføring i enkelte indledningsspørgsmål til Det nye Testamente og en grundig indføring i Galaterbrevets teologiske særpræg. Delemnet Introduktion til NT består dels af en introduktion til det synoptiske problem, dels af en indføring i NTs skrifter og dels i en indføring i NTs kanonhistorie. Delemnet Galaterbrevet  præsenterer forskellige videnskabelige metoder, der er relevante for studiet af galaterbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske sammenhæng. Der lægges særlig vægt på tekstens strukturelle og teologiske særpræg. Der gives en introduktion til de centrale teologiske temaer i galaterbrevet.

Johannesevangeliet og Romerbrevet

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet
10 ECTS-point

Forudsætter at TM1003 eller tilsvarende er bestået. Faget præsenterer forskellige videnskabelige metoder, der er relevante for studiet af Johannesevangeliet og Romerbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske sammenhæng. Der lægges særlig vægt på tekstens strukturelle, litterære og teologiske egenskaber.

Fag som kræver mindst 5 tilmeldte for at blive oprettet

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag. Hvis faget ikke bliver oprettet, kan man tage det som selvstudium og få nogle timers vejledning af underviseren.

Indføring i Bibelen

RLE1001 Indføring i Bibelen
10 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan faget læses op på egen hånd eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Kirkehistorie pg konfessionskundskab

RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab

10 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan faget læses op på egen hånd eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Ikke-vestlig kirkehistorie

TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie

10 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan der søges om læsevejledning eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Homiletik og kristen formidling 2

TM2503 Homiletik og kristen formidling

5 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan der søges om læsevejledning eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Netstudier

Netstudier er for dig, der ikke kan være tilstede i undervisningslokalet. Dog vil der ofte være krav om nogle få dages nærværsundervisning samt eksamen på studiestedet.

Netstudier er betalingskurser. Priserne er indrettet efter norske priser for netbaseret undervisning. Vi har i København fået lov at tage introduktionspris det første år (dvs. halv pris af, hvad det koster i Norge)

25-30 ECTS-points:  2500 DKK (svarende til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Indføring i Bibelen

RLE1001N Indføring i Bibelen

10 ECTS

Kirkehistorie pg konfessionskundskab

RLE1002N Kirkehistorie pg konfessionskundskab

10 ECTS

Indføring i nytestamentlig græsk

TM1002N Indføring i nytestamentlig græsk

10 ECTS

Gammeltestamentlig hebraisk

TM1501N Gammeltestamentlig hebraisk

20 ECTS

Apologetik og kirkens mission

TM2513N Apologetik og kirkens mission

10 ECTS