Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Optagelseskrav

Til uddannelserne kræves der generel studiekompetence, primært en bestået studenter- eller HF-eksamen, men der optages også med dispensation.

Hvornår er der optagelse?

  • Bachelor i teologi og mission og Bachelor i praktisk teologi:
    – 15. april, hvis man søger ind på baggrund af realkompetence (se nedenfor)
    – 1. juli hvis man har en gymnasiel uddannelse eller søger ind efter 23/5-reglen (se nedenfor)
    Der optages nye studerende hvert andet år (lige årstal). Du kan dog også søge om optagelse på Bacheloruddannelserne i ulige årstal. I så fald skal du have et særligt tilrettelagt studieforløb.
  • Enkeltfag og netstudier: Der optages studerende hvert halve år.

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Tre mulige optagelseskrav:

1. Gymnasial uddannelse

Fagene dansk/færøsk, matematik, historie, samfundsfag, engelsk og naturfag skal være bestået.

2. 23/5-reglen

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået ovenstående enkeltfag samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau).

3. Realkompetence

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A-niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C-niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev.

Kontakt studiekoordinator