Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Stipendier

Det er pt. ikke muligt at få SU til uddannelserne. Læser du en bachelor eller master på fuldtid som nærværsstuderende, så kan du søge om lån og stipendier.

Søg studielån og/eller stipendier

Uddannelsen er gratis for nærværsstuderende.

Der optages studerende på bacheloruddannelsen i lige årstal. Studerende kan ansøge DBI om lån og stipendier, hvis nedenstående betingelser er opfyldt. Ansøgningsskema fås på DBI. Fredag er undervisningsfri og kan bruges til studiejobs.

Betingelser

  1. Du kan søge stipendier og lån, hvis du er dansk nærværsbachelorstuderende eller -masterstude­ren­de og ikke har fast indkomst via pen­sion, SU eller lign.
  2. Du skal have min. 30 ECTS-point pr. semester for at modtage lån, starthjælp og stipendier.
  3. Når du modtager stipendier, er du forpligtet på at stå til rådighed for DBI-relateret arbejde i 56 timer pr. år. Det kaldes stipendietimer og er ofte (men ikke altid) studierelevant arbejde. Se særskilt bilag.

Lån og stipendier for fuldtidsbachelor eller -masterstuderende

Efter 3 års bacheloruddannelse kan du vælge
– enten at tage et tilvalgsår på bacheloruddannelsen (for der­ef­ter at kunne søge direkte ind på TFs kandidatuddannelse)
– eller at tage en 2-årig master på FIUC-OLS.
StudieårStarthjælpEvt. lån/tilbagebet. af lån pr. årStipendierStipendie-timer pr. år
1.      studieår (BA)4250 kr.9 x 2250 kr. (rentefrit lån)00
2.      studieår (BA)010 x 675 kr. (tilbagebet.)10 x 3250 kr.56
3.      studieår (BA)010 x 675 kr. (tilbagebet.)10 x 3250 kr.56
Et tilvalgsår (BA), hvis du derefter vil søge ind på TFs kandidatudd.010 x 675 kr. (tilbagebet.)10 x 3250 kr.56
1.      masterår (MA)010 x 675 kr. (tilbagebet.) – hvis du ikke tager et tilvalgsår.10 x 3250 kr.56
2.      masterår (MA)0010 x 3250 kr.56
Hvis du har taget lån første år og afslutter bacheloruddannelsen efter 3. år, skal sidste del af lånet afbetales i løbet af det kommende år eller på 1. masterår. Du kan aftale en afdragsordning med DBI.

Stipendietimer

Ansøgerne forpligter sig til i de år, hvor man modtager stipendier, at stille sig til rådighed for DBI-relateret arbejde i 56 timer pr. år. Det vil enten bestå i studierelateret arbejde eller i hjælp i sekretariatet. Studerende, der har læseplads på DBI eller over 10 ECTS-point, skal derudover hjælpe til med rengøringsarbejde på DBI ca. ½ time om ugen + to årlige semesterrengøringsdage.
Hvis det i fremtiden bliver muligt at søge SU til uddannelsen, bortfalder stipendierne for resten af studietiden, og det aftales med DBIs administration, i hvilke rater evt. studielån skal tilbagebetales.

Udbetaling

Starthjælpen udbetales senest 31. august det første år. Evt. studielån det første år udbetales fra slutningen af september. Stipendiebeløbet udbetales i 10 rater fra 2. studieår, begyndende med slutningen af august. Stipendiebeløbet er skattepligtigt og bliver af DBI opgivet til skattevæsenet som B-indkomst, når året er omme. Vær opmærksom på at registrere stipendiebeløbet på din forskudsopgørelse, så du undgår restskat.

Skæve bachelorårgange

Du kan kun søge lån (og få starthjælp) til enkeltfag, hvis du læser på fag fuld tid det første år og allerede fra starten af uddannelsen tilkendegiver, at du vil fortsætte på en 3-4-årig bachelor det følgende år.

Hvis du afbryder uddannelsen, skal lån og starthjælp tilbagebetales. Hvis du fortsætter, kan du også få stipendier til resten af bacheloruddannelsen.

Det er i alle tilfælde et krav, at man er fuldtidsstuderende for at få stipendier.