Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Stipendier

Det er pt. ikke muligt at få SU til uddannelserne. Læser du en bachelor eller master på fuldtid, kan du søge om lån og stipendier.

Søg studielån og/eller stipendier

Der optages studerende på bacheloruddannelsen i lige årstal. Danske fuldtids bachelorstuderende på FIUC-CPH samt danske nærværs-masterstuderende på FIUC-NO kan ansøge DBI om lån og stipendier. Alle danske fuldtidsbachelor- og masterstuderende, som ikke har fast indkomst via pension eller lign., kan komme i betragtning. Fredag er undervisningsfri og kan bruges til studiejobs.

Studielån

  • Det første år tildeles en starthjælp på 4250 kr. til alle fuldtidsbachelorstuderende.
  • Efterfølgende er der mulighed for at låne 18.000 kr. rentefrit fordelt med 2.000 kr. pr. måned de næste ni studiemåneder af første studieår.
  • Afbryder man sin bacheloruddannelse i løbet af det første år, skal studielånet betales tilbage snarest.

Stipendier

  • De næste to år modtager man 32.500 kr. i stipendier fordelt med 3.250 kr. pr. måned i 10 studiemåneder. Har man modtaget studielån det første år, trækkes der 675 kr. af beløbet pr. måned i 10 studiemåneder.
  • Fortsætter man fuld tid på masteruddannelsen, kan der også ansøges om stipendier efter samme princip.
  • Studerende, der ikke fortsætter på masteruddannelsen, skal senest tilbagebetale de sidste 6.000 kr. af deres eventuelle studielån i året efter uddannelsens afslutning.

Betingelser

Ansøgerne forpligter sig til i de år, hvor man modtager stipendier, at stille sig til rådighed for DBI-relateret arbejde i to uger/én dag pr. måned/76 timer pr. år. Dette aftales mellem den enkelte student og sekretariatslederen. De studerende, der har læseplads på DBI eller over 10 ECTS-point, skal derudover påregne forskelligt praktisk rengøringsarbejde på DBI. Hvis det i fremtiden bliver muligt at søge SU til uddannelsen, bortfalder stipendierne for resten af studietiden, og det aftales med DBIs administration, i hvilke rater evt. studielån skal tilbagebetales.

Udbetaling

Starthjælpen udbetales senest 31. august det første år. Evt. studielån det første år udbetales fra slutningen af september. Stipendiebeløbet udbetales i 10 rater fra 2. studieår, begyndende med slutningen af august. Stipendiebeløbet er skattepligtigt og bliver af DBI opgivet til skattevæsenet som B-indkomst, når året er omme. Vær opmærksom på at registrere stipendiebeløbet på din forskudsopgørelse, så du undgår restskat.

Skæve bachelorårgange

Hvis man ønsker at blive optaget på bacheloruddannelsen i ulige årstal, kan man vælge at følge tilpassede enkeltfag første studieår, og efterfølgende få sit studieforløb rettet ind på en bacheloruddannelse.

Studerende på enkeltfag kan ikke søge om lån eller stipendier. Dog kan man søge lån, hvis man læser fuld tid og allerede fra starten af uddannelsen tilkendegiver, at man vil fortsætte på en 3-årig bachelor det følgende år. Under disse omstændigheder kan man også få starthjælp under forudsætning af, at den tilbagebetales, hvis man ikke efterfølgende fortsætter på bacheloruddannelsen som fuldtidsstuderende.

Når man – efter at have læst på fuld tid et år (og har valgt de relevante fag) – ønsker at gå over på en fuldtidsbachelor, kan man få stipendier til selve bacheloruddannelsen. Stipendierne udgør 3.250 kr. om måneden i 10 måneder om året.

Det er i alle tilfælde et krav, at man er fuldtidsstuderende for at få stipendier.