Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Enkeltfag & netstudier

Netstudier er en god ide for dig, der ikke bor i nærheden af København.

Enkeltfag & netstudier

Enkeltfag er en mulighed for dig, der gerne vi bruge tid på at fordybe dig i Bibelen og evt. kombinere det med en anden uddannelse.

Her kan du vælge en række fag, der giver

  • en solid indføring i kristen tro
  • indblik i andre religioner og livssyn
  • kompetencer i formidling
  • viden om tværkulturel kommunikation
  • indblik i missionstænkning

Enkeltfag

Se enkeltfag i det kommende semester.

Som nærværsstuderende kan du gratis tage et eller flere enkeltfag, hvis du vil supplere din igangværende uddannelse, eller hvis du ønsker at fordybe dig i et teologisk emne. Det er også muligt at sammenstykke et helt bachelorstudium ved at tage enkeltfag over en årrække. Bestået eksamen i enkeltfag udløser godkendte ECTS-point. Et enkeltfag bliver oprettet, hvis der er mindst 5 tilmeldte. Ellers kan man læse faget som selvstudium. Man kan vælge de fag, der udbydes på Bachelor i teologi og mission.

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Optagelse enkeltfag

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelserne. Du kan blive optaget på enkeltfag ved at søge om optagelse før starten af hvert nyt semester.

Netstudier

Flere enkeltfag kan tages som netstudier, hvor man hjemmefra følger undervisningen via lydfiler, powerpoint og video, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervsingen og eksamen sker online.

De fag, som kan læses som netfag fremgår af Fagbeskrivelserne.

Priser

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra efteråret 2021:

  • 5 ECTS-points: 900 kr.
  • 10 ECTS-points: 1800 kr.
  • 15 ECTS-points: 2700 kr.
  • 30 ECTS-points: 5400 kr. (30 ECTS-point svarer til fuldtid)

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Opbyg dine kompetencer

Enkeltfag og netstudier kan kombineres med en række andre uddannelser. På en række SU-godkendte universitetsuddannelser kan man vælge enkeltfag som valgfag.

En række fag i studieplanen er særligt aktuelle for både  lærerstuderende og lærere – fx i forbindelse med undervisning i faget kristendom eller om filosofi.

Praktisk

Der kan søges om læseplads på Dansk Bibel-Institut, hvor uddannelsen foregår. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til enkeltfagsstuderende eller netstudernende.

Fjellhaug International University College, Norge

Enkeltfag udbydes i samarbejde med Fjellhaug International University College, og uddannelsen er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.