Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Enkeltfag & netstudier

Enkeltfag & netstudier

Enkeltfag er en mulighed for dig, der gerne vi bruge tid på at fordybe dig i Bibelen og evt. kombinere det med en anden uddannelse.

Her kan du vælge en række fag, der giver

  • en solid indføring i kristen tro
  • indblik i andre religioner og livssyn
  • kompetencer i formidling
  • viden om tværkulturel kommunikation
  • indblik i missionstænkning

Enkeltfag

Se enkeltfag i det kommende semester.

Som nærværsstuderende kan du gratis tage et eller flere enkeltfag, hvis du vil supplere din igangværende uddannelse, eller hvis du ønsker at fordybe dig i et teologisk emne. Det er også muligt at sammenstykke et helt bachelorstudium ved at tage enkeltfag over en årrække. Bestået eksamen i enkeltfag udløser godkendte ECTS-point. Et enkeltfag bliver oprettet, hvis der er mindst 5 tilmeldte. Ellers kan man læse faget som selvstudium. Kontakt studiekoordinator

Optagelse

Optagelseskravene svarer til optagelseskrav for bacheloruddannelsen. Du kan blive optaget på enkeltfag ved at søge om optagelse før starten af hvert nyt semester.

Netstudier

Flere enkeltfag kan tages som netstudier, hvor man hjemmefra følger undervisningen via lydfiler og powerpoint (evt. video), laver opgaver og sparrer med underviseren. Der kan være krav om at møde op til enkelte nærværsdage, og eksamen vil ofte kræve nærvær på studiestedet. Det er muligt på sigt at sammenstykke en hel bacheloruddannelse over tid via netstudier.

Netstudier er betalingskurser. Priserne er indrettet efter norske priser for netbaseret undervisning. Vi har i København fået lov at tage introduktionspris det første år (dvs. halv pris af, hvad det koster i Norge)

Se folder om netstudier

Priser

25-30 ECTS-points: 2500 DKK (30 ECTS-point svarer til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk).

Studiehåndbogen

Skema

Kontakt studiekoordinator

Opbyg dine kompetencer

Enkeltfag kan kombineres med en række andre uddannelser. På en række SU-godkendte universitetsuddannelser kan man vælge enkeltfag som valgfag.

En række fag i studieplanen er særligt aktuelle for både  lærerstuderende og lærere – fx i forbindelse med undervisning i faget kristendom eller om filosofi.

Praktisk

Der kan søges om læseplads på Dansk Bibel-Institut, hvor uddannelsen foregår. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til enkeltfagsstuderende.

Fjellhaug International University College, Norge

Enkeltfag udbydes i samarbejde med Fjellhaug International University College, og uddannelsen er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.