Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Studievejledning

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer, samt brug af Studentweb og Fronter.

Studiekoordinator

Peter Greek Kofod
Studiekoordinator på FIUC-CPH

studiekoordinator@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5505
Læs mere

Træffetid på kontoret: tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.

Træffes tirsdag, onsdag og torsdag 9-15.
Studiekoordinatoren fungerer generelt som studievejleder, men de enkelte faglærere hjælper gerne med vejledning i forbindelse med opgaveskrivning, pensumvalg eller spørgsmål i det hele taget indenfor deres respektive fag. Se de enkelte faglærere nedenfor.

Undervisere

Carsten Elmelund Petersen
Førsteamanuensis i systematisk teologi

cep@fiuc.dk
Tlf.: 2344 5622
carstenelmelundpetersen
Læs mere

Primære kompetenceområder

- Systematisk teologi
- Teologisk etik
- Tværkulturel etik
- Dansk systematisk teologi efter 1900
- Tolkning af Jesu døds betydning
- Filosofihistorie

Præsentation

Min hovedinteresse er teologisk etik i mødet med tidens udfordringer. Indadtil er udfordringen, at den teologiske etiks egenart bliver bevaret, og udadtil må den teologiske etik forholde sig til filosofiske strømninger, andre religiøst begrundede formere for etik, f.eks. jødisk og muslimsk etik, samt et af de store emner, der præger etikdebatten de sidste 50 år, nemlig forholdet mellem det universelle og det kontekstuelle i etikken.

Aktuelt har jeg arbejdet med helliggørelsesopfattelsen hos danske Luther-tolkere som Lerfeldt, Prenter og Horstmann. Det vil blive publiceret i fagfællebedømte artikler. Min forskning i transkontekstuel etik og globaletik vil suppleret med et par fagfællevurderede artikler.

 

Produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

[tabs id="7691" display="tabs"]

Christian Canu Højgaard
Adjunkt i Gammel Testamente. Ph.d.

Christian Schøler Holmgaard
Adjunkt i Ny Testamente. Ph.d.

csh@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5506
Læs mere

Kompetenceområder 

Matthæusevangeliet 

Nytestamentelig Eksegese 

De Synoptiske Evangelier 

Eskatologi 

Generel præsentation 

Min hovedkompetence ligger i Matthæusevangeliet. Der har jeg særligt fokuseret på frelsesforståelsen og den eskatologiske forventning i Matthæusevangliet. Arbejdet med Matthæusevangeliet har også givet anledning til at sammenligne Matthæus med de øvrige evangelier og her har forskellige og ligheder imellem de synoptiske evangelier i høj grad min interesse i et forsøg på at analysere teologien hos de tre evangelister. 

 

UDDANNELSE 

2003 Matematisk student fra Vestjysk Gymnasium Tarm 

2003-2004 Student på Kirsteligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC) 

2007 Bachelor i teologi fra Missionshøgskolen i Stavanger, Norge 

2012 Cand.theol fra Københavns Universitet 

2018 Ph.d. fra VU University, Amsterdam (Ny Testamente) 

ANSÆTTELSER 

2009 Kortidsmissionær for Dansk Etiopier Mission i Etiopien 

2016 Sognepræst i Apostelkirken, Vesterbro Sogn 

2017-2019 Missionær for Promissio i Etiopien 

2019- Førsteamanuensis i Ny Testamente ved Fjellhaug International University College – CPH 

SPECIALISERING 

2011-2012 Speciale om ”Lov, Retfærdighed og Dom efter Gerninger – en undersøgelse af forholdet mellem frelse og gerninger i Matthæusevangeliet med udgangspunkt i Matt 5,17-20” 

2013-2018 Ph.D-afhandling med titlen: ”On Earth as it is in Heaven – New Creation in Matthew’s Gospel” 

TILLIDSHVERV 

2019- Medlem af Dansk Missionsråds bestyrelse 

MEDLEMSKABER 

Evangelical Theological Society 

Helsjön-samarbejdet 

Society of Biblical Literature 

Tekst møter tekst 

 

PERSONLIGT 

Gift med Katrine Schøler Holmgaard 

Far til Laura, Bertha og Viggo. 

 

FAGFÆLLEVURDEREDE PUBLIKATIONER – PEER REVIEW PUBLICATIONS 

“Som i himmelen således også på jorden – om Himmeriget og den skabte verden i Matthæusevangliet”. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 45, nr. 2 (25. juni 2018): 101-120. 

ARTIKLER – ARTICLES 

Giv afkald på din ret!, DBI-posten. Oktober, 2015. 

Et barn er født i Brøndbyøster, Til Tro, nr. 4, december 2018 

Refleksioner over Jesus som frelser i etiopisk kontekst, eMissio, årgang 4, 2019, 37-41. http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/5 

Kronik: Mand og kvinde er lige og supplerer menigheden, Tro og Mission 4, 2020 

Forsoningen i Matthæusevangeliet, DBI-posten. September 2020 

 

FOREDRAG – PAPERS 

 1. januar 2020 – ”Den nye skabelse i Matthæusevangeliet” – Tiltrædelsesforelæsning på FIUC-CPH

ANDET – OTHER 

2012 Speciale: ”Lov, Retfærdighed og Dom efter Gerninger – en undersøgelse af forholdet mellem frelse og gerninger i Matthæusevangeliet med udgangspunkt i Matt 5,17-20” http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/108 

2018 Ph.D-afhandling med titlen: ”On Earth as it is in Heaven – New Creation in Matthew’s Gospel” https://research.vu.nl/en/publications/on-earth-as-it-is-in-heaven-new-creation-in-matthews-gospel 

 

 

Finn Aa. Rønne
Professor i kirke-og missionshistorie, dr. theol.

finn@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5507
oddrunogfinnroenne
Læs mere

Kompetenceområder

 • Ikke-vestlig kirkehistorie
 • Missionshistorie
 • Vækkelsesbevægelsernes historie
 • Etiopisk samfund og kultur
 • Etiopisk historie
 • Fundamentalisme
 • Historiografi og historisk metodologi

 Præsentation

Min forskning og publicering falder inden for to hovedområder:

 • Etiopisk kirkehistorie
 • Skandinavisk vækkelseshistorie, særligt i relation til den nyevangeliske bevægelse

Forskningen i etiopisk kirkehistorie inkluderer også missionshistorie og etnomusikologi. I udgangspunktet blev der fokuseret på to sydetiopiske områder, Wolaita og Kambata/Hadiyya, men perspektivet er efterhånden udvidet til at omfatte hele Etiopien. Det er tværfagligt anlagt, idet jeg også har betjent mig af samfundsvidenskabelige metoder ved indsamlingen af kildemateriale og ligeledes inddrager samfundsvidenskabelige teoridannelser i fortolkningen af materialet. Dermed omfatter forskningsområdet også etiopisk samfund og kultur.

Forskningen i skandinavisk vækkelseshistorie fokuserer særligt på nyevangelismen, som er den bevægelse i skandinavisk kirkeliv, der er udgået fra den svenske vækkelsesprædikant, C.O. Rosenius. Der er tale om både kirkehistorisk og teologihistorisk forskning. Kirkehistorisk ligger vægten på bevægelsens udbredelse i Danmark og forbindelserne til de andre skandinaviske lande. I den teologihistoriske forskning søges nyevangelismens rødder i lutherdom, pietisme og herrnhutisme klarlagt, idet der specielt fokuseres på den lære om universel retfærdiggørelse, som har spillet en stor rolle inden for den nyevangeliske bevægelse.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

[tabs id="7682" display="tabs"]

Jakob Olsen
Førsteamanuensis i religionsfilosofi. Ph.d.

jo@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5508
Læs mere

KOMPETENCER

 • Systematisk teologi
 • Religionsfilosofi
 • Augustin
 • Martin Luther
 • John Henry Newman
 • Søren Kierkegaard
 • Karl R. Popper
 • C.S. Lews
 • Apologetik
 • Videnskabsteori
 • Erkendelsesteori

PRÆSENTATION

Systematisk teologi og religionsfilosofi er mit område i teologien. Særligt har jeg arbejdet med teologer og tænkere som Augustin, Martin Luther, John Henry Newman, Søren Kierkegaard, Karl R. Popper og C.S. Lewis. Derudover har jeg et fokus på apologetik og på erkendelsesteori. Jeg arbejder med nyere forståelser af forholdet mellem erkendelsesteori, teologi og videnskabsteori.

PRODUKTION

Samlet produktion (cristin.no)

[tabs id="7688" display="tabs"]

Jens Bruun Kofoed
Professor i Gammel Testamente

jbk@fiuc.dk
Tlf.: 29 65 93 10
Hovedgaden 13
2690 Karlslunde
jensbruunkofoed
Læs mere

Areas of competence

Hebrew Bible
Ancient near Eastern (including Biblical) historiography
Ancient near Eastern (including Biblical) creation theology
Ancient Israel’s history
The Primeval history in Genesis 1-11
The Book of Kings
The book of Isaiah
The book of Psalms
Cultural memory
Learning technology

Presentation

Apart from keeping up with new research necessary for teaching introductory and exegetic courses, my research specializes on Cultural Memory and ancient Near Eastern historiography and creation texts, including ancient Israel’s history and Old Testament creation theology. The results of my research have been presented at the Annual Meetings of Evangelical Theological Society and Society of Biblical Literature, and in scientific journals, anthologies, and monographs. A particular focus in my current research is the image of God and its importance for our understanding of human dignity and values in church and society. Since the fall of 2016, I have been part of the Carl F. Henry Center’s Creation Project at Trinity Evangelical Divinity School in Chicago.

Reported production

All production reported to the Current Research Information System (CRISTIN) in Norway

[tabs id="7696" display="tabs"]

Kristian Mogensen
Høgskolelektor, M.Phil. i missiologi

km@fiuc.dk
Tlf.: 6167 4922
Læs mere

Kompetenceområder

 • Bibelens basis for mission
 • Missionsteologi
 • Missionsstrategi
 • Kulturantropologi
 • Etiopiske kulturer
 • Tværkulturel kommunikation
 • Kontekstualisering
 • Verdensreligioner
 • Kristendommen møder verdens religioner

Præsentation

For tiden undersøger jeg, hvordan kristendommen kan præsentere sig selv forståeligt og relevant set fra verdensreligionernes insiderperspektiv. I tilknytning hertil har min forskning de seneste par år haft fokus på skam-ære perspektiver med relation til islam - og herunder relevansen af bibelens integrerede dynamiske skam-ære teologi i forhold til muslimer. Dette fokus er relevant for min undervisning ved FIUC-DK og ved EECMY Tabor Evangelical College i Etiopien.

For nylig har jeg forsket i konverteringsforholdet i sydetiopisk førkristen kontekst med ligheder til en efterkristen dansk kontekst. I en bogartikel har jeg påvist, at konvertering i den sydetiopiske kontekst sker som en afgørende punktuel begivenhed og en kontinuerlig dynamisk proces; et forhold som understøttes af nytestamentlige tekster og sprogbrug.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

[tabs id="7702" display="tabs"]

Louise Høgild Pedersen
Underviser i latin og sjælesorg, ph.d.-studerende i sjælesorg

Nicolai Techow
Førsteamanuensis i Ny Testamente

nt@fiuc.dk
Tlf.: 60 81 93 31
Læs mere

Kompetenceområde

 • Ny Testamente
 • Paulus
 • Græsk
 • 1. Petersbrev
 • Bibelteologi

Præsentation

Min primære specialisering ligger ind til videre inden for paulinsk teologi, herunder særligt hans lovforståelse og retfærdiggørelseslære. Nært forbundet med disse temaer er Paulus’ læsning af GT. Beskæftigelsen med denne har gjort mig meget interesseret i NT’s læsning og brug af GT i det hele taget, ikke mindst som et centralt problemfelt for bibelteologien.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

[tabs id="7685" display="tabs"]

Nicolai Winther-Nielsen
Teol.dr. professor of Hebrew Bible and Information and Communications Technology

nwn@fiuc.dk
Tlf.: +45 5134 7929
nicolaiwn
Læs mere

Curriculum Vitae

Areas of competence

 • Hebrew Bible
 • Corpus-based language learning
 • Persuasive technology
 • Biblical Hebrew
 • Role and Reference Grammar
 • Law in the Pentateuch
 • Joshua
 • Judges
 • Psalms

Presentation

My research focuses on design of language learning for corpus-linguistic technology, using the database of the Hebrew Bible developed at the Eep Talstra Center for Bible and Computer at the VU University in Amsterdam. I have for a decade coordinated the development of Bible Online Learner. Since my dissertation I have worked with the functional linguistic theory of Role and Reference Grammar, applying the theory to Biblical Hebrew and exploring how a database can be used for interpretation of Biblical texts. I have been involved in translating books of the Hebrew Bible into Danish.

For 2020 I continue to develop course design for corpus-driven Biblical Hebrew and currently work on syntactic and discourse-pragmatic content for teaching and learning, and how to enhance Biblical interpretation through the Hebrew Bible. I also study online Hebrew learning performance. I am currently also exploring functional equivalence in relation to Bibelen 2020.

For research, I plan in 2021 to continue to work on the project Role and Reference Grammar for Biblical Hebrew (RRG-BH) at the Heinrich Heine Universität i Düsseldorf (https://treegrasp.phil.hhu.de/). PhD candidate Christian Canu Højgaard and I are building a unique collection of online sentences for machine learning and corpus grammar at https://rrg-bh.phil.hhu.de/editor/browse. We plan co-authoring a RRG presentation for Biblical Hebrew.

 

Reported production

All reported production (cristin.no)
Download CV May 2019

[tabs id="7585" display="tabs"]

 

 

Ninna Vestergaard Braüner
Timelærer i "Børn, unge og kristen tro"

Oddrun Aasebø Rønne
Timelærer i diakoni

Peter Flemming Olsen
Førsteamanuensis i systematisk teologi

po@fiuc.dk
Tlf.: (+45) 40 38 88 36
Læs mere

Areas of competence:

 • Lutheran dogmatics
 • Reformation history and theology
 • History and theology of the Lutheran confessions
 • Patristic theology
 • Theology proper and Christology
 • Properties of Holy Scripture
 • Providence and theodicy
 • Anthropology and hamartiology
 • Atonement, justification and sanctification

Presentation

I’m employed 50% at FIUC as a førsteamanuensis (assistant professor) in systematic theology. However, I mainly teach Lutheran dogmatics. My teaching and my publication draw heavily on historical theology focusing mainly on Martin Luther and on confessions. I have also done scholarly work on contemporary understandings of divine providence and theodicy. My current work compares aspects in the theologies of Martin Luther and John Wesley; especially law and gospel and the question of prevenient grace.

Besides my 50% employment at the FIUC, I teach and preach 50% in congregations and at Bible courses in the Danish Lutheran Mission (www.dlm.dk).

Reported production

Production reported to the Current Research Information System (CRISTIN) in Norway

[tabs id="7716" display="tabs"]

Torben Kjær
Førsteamanuensis i Ny Testamente

tk@fiuc.dk
Tlf.: 61 31 38 60
http://tkjaer.net
Læs mere

Publicerede udgivelser

Samlet produktion (cristin.no)

CV

Førsteamanuensis i Ny Testamente

 

Uddannelse

1980: Cand.theol. (Th.M) fra Københavns Universitet

Ansættelser

1980-1984: Sognepræst ved Kingos Kirke, København

1984-1997: Underviser i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

1997- :        Lektor i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

2012- :       Associate Professor in New Testament at FIUC-DK

 

Bøger

 • Afguder og afgudsofferkød (DBI 1996)
 • Første Thessalonikerbrev  (DBI 1999)
 • Når menigheden sætter grænser (DBI 2001)
 • Natural Revelation according to Rom 1:18 – 2:16 (2006, tkjaer.net)
 • Jeg’et i Romerbrvet 7,7-13 og 14-25 (Forlag1.dk 2010)
 • Introduktion til Det ny Testamente (Kolon 2015)

 

Artikler

 • Messiashemmeligheden, Nemalah 1984,  nr.2, s. 77-89
 • Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989, nr.1, s.3-17
 • Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989, nr.2, s.51-67
 • Israels fald og genantagelse. Hovedtanker i Rom 11, Ordet & Israel 1990 nr.9, s.194-203
 • Tro, gerning og retførærdighed i Jak 2,14-26, Nemaæah 1996 nr.1, s.23-41
 • Naturlig åbenbaring ifølge Rom 1, Nemalah 1997 nr.3-4, s.68-85
 • Kristologi og soteriologi i Mark 1,1-11, Nemalah 1998 nr.1, s.25-32
 • Talen i Lystra (Acta 14,15-17), Nordisk Teologi 2010
 • Talen på Areopagos (Acta 17,22-31), Nordisk Teologi 2010
 • Gud og det onde i nytestamentligt perspektiv - om Guds forsyn, Theofilos Supplement 2014 vol 6 nr.2, s.227-244

Medlem af forskerfællesskab

Medlem af Helsjönfællesskabet

Ellen Lodahl Pedersen
Timelærer i skriftlig formidlig (under homiletik), cand.mag.

elp@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5502
ellendbi
Læs mere

CV
1995: Cand.mag. i dansk og kommunikation fra Aarhus Universitet
1995: Underviser på QSI International School of Yerevan
1996-2001: Informationssekretær i Kristeligt Forbund for Studerende
2002-2011: Informationsmedarbejder, fundraiser og webredaktør i Danmission
2011 - Sekretariatsleder på Dansk Bibel-Institut

Børge Haahr Andersen
Daglig leder af FIUC-CPH

bha@fiuc.dk
Tlf.: 2526 5501
boergehaahr1
Læs mere

Høgskolelektor i praktisk teologi

Kompetenceområder

 • Nytestamente – især indledningsstof og evangelierne
 • Bibelsyn og bibelbrug
 • Homiletik og kirkelige handlinger
 • Praktisk teologi, især sjælesorg

Præsentation

I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig fra praksis til studier af praksis. Som KFS-sekretær i knap 6 år var jeg evangelist, apologet og formidler af kristen tro for unge studerende. Som præst i 13 år var jeg primært forkynder og formidler til gudstjenester, kirkelige handlinger og i det personlige møde med mennesker i Københavns Nordvestkvarter. I min præstetid arbejdede jeg med evangelierne og Lukasevangeliet med speciel henblik på det grundige tolkningsarbejde, der ligger bag forkyndelse og formidling. I en studieorlov arbejdede jeg med kirkelige handlinger. Som rektor og daglig leder har jeg siden 2005 i en lille kvote på cirka 20 % arbejdet med Ny Testamente og homiletik og skrevet en række faglige artikler inden for homiletik. Derudover har jeg en årrække undervist i homiletik og kirkelige handlinger og også gennem mødevirksomhed og foredrag undervist prædikanter rundt i landet i emner inden for forkyndelse og sjælesorg.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)

[tabs id="7694" display="tabs"]